انواروب: قانون و برنامه جدید شهرداری درباره حجاب ، بانوان محجبه پایتخت را، نگران کرده ‌است. به نقل از سایت پیام، بنا به اطلاع دریافتی طبق قانون جدید شهرداری، نباید بانوان با روسری رفت و آمد و در كوچه و خیابان و جا‌های و اماکن عمومی، تردد کنند، تا بدین طریق این بانوان با حجاب […]

انواروب: قانون و برنامه جدید شهرداری درباره حجاب ، بانوان محجبه پایتخت را، نگران کرده ‌است.

به نقل از سایت پیام، بنا به اطلاع دریافتی طبق قانون جدید شهرداری، نباید بانوان با روسری رفت و آمد و در كوچه و خیابان و جا‌های و اماکن عمومی، تردد کنند، تا بدین طریق این بانوان با حجاب از زیبائی شهر نکاسته و طبع شهرنشینان را تیره نسازند.

گفته شده، اکنون فصل زمستان است و همه از سردی و سرما روسری یا كلاه می‌پوشند و حجاب پوشی آنها خیلی به نظر نمی‌رسد و می‌توانند به کوچه و جا‌های عمومی بروند و مشکلات روزانه خود را حل نمایند.

اما با فرارسیدن فصل بهار اوضاع در جامعه برای بانوان تغییر کرده و به راحتی می توان زنان و دختران با حجاب را از دیگران جدا کرد. و احتمالا فشار و تهدید و تحقیر آنها نیز افزایش بیابد .

در حال حاضر خیلی از بانوان محجبه کشور از رویکردهای مقامات کشور در باره ستر و حجاب و به تنگ آمده و از شوهران مهاجرشان می خواهند تا زودتر به کشور بازگشته و مشکلات كوچه و بازار را خودشان حل و فصل کنند تا آنها با آرامش به امور خانواده و تربیت فرزندان بپردازند.
منبع: وستوک نیوز (با ویرایش)