انوار وب: به نقل از سایت عرب‌زبان «الألوکه»، افزایش جمعیت مسلمانان هندوستان باعث افزایش نگرانی سازمان‌های افراطی هندوئیسم شده است. در تازه‌ترین خبرها سازمان افراطی هندوئیسم “آر.اس.اس” در کنفرانسی که در شهر “رانچی” در ایالت “جارکند” برگزار شده، با اعتراف به افزایش جمعیت مسلمانان هند، از این اتفاق اظهار نگرانی کرده است. این سازمان تصریح […]

انوار وب: به نقل از سایت عرب‌زبان «الألوکه»، افزایش جمعیت مسلمانان هندوستان باعث افزایش نگرانی سازمان‌های افراطی هندوئیسم شده است.

در تازه‌ترین خبرها سازمان افراطی هندوئیسم “آر.اس.اس” در کنفرانسی که در شهر “رانچی” در ایالت “جارکند” برگزار شده، با اعتراف به افزایش جمعیت مسلمانان هند، از این اتفاق اظهار نگرانی کرده است.

این سازمان تصریح کرده که به زودی کنفرانس ویژه‌ای به منظور یافتن راه‌حل‌هایی با حضور بزرگترین سازمان‌های هندوئیسم برگزار می‌شود.

سازمان هندوئیسم “آر.اس.اس” در ادامه اعتراف کرده است که تعداد مسلمانان در هندوستان طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به رقم ۱۷ میلیون و ۲۲ هزار تن رسیده است، و در مقابل، جمعیت هندوها همچنان در حال کاهش است، به گونه‌ای که تعداد آنها به ۹۶ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر رسیده است.

این سازمان با اظهار نگرانی از این موضوع گفته است: اگر از افزایش جمعیت مسلمانان جلوگیری نشود، به‌زودی و تا سال ۲۰۴۷ اکثریت هندوستان را تشکیل خواهند داد.
این سازمان به نقل از یکی از روزنامه‌ها اظهار داشته است که دو ولایت “بنگال” و “آسام” بیشترین آمار گرایش هندوها به اسلام را دارند.
منبع: سنت نیوز