انواروب:مسلمانان آمریکا خواستار محافظت بیشتر نیروهای پلیس از مساجد به منظور حفظ جان نمازگزارن در سراسر این کشور شده اند.به گزارش انواروب به نقل از شبستان،سازمان های اسلامی آمریکا از اف بی آی خوسته اند تا تحقیقاتی را در مورد تیراندازی در مسجد «ایلیونا» انجام دهد. مسلمانان،این اقدام را خشونت علیه اقلیت مذهبی در جامعه […]

انواروب:مسلمانان آمریکا خواستار محافظت بیشتر نیروهای پلیس از مساجد به منظور حفظ جان نمازگزارن در سراسر این کشور شده اند.
به گزارش انواروب به نقل از شبستان،سازمان های اسلامی آمریکا از اف بی آی خوسته اند تا تحقیقاتی را در مورد تیراندازی در مسجد «ایلیونا» انجام دهد.

مسلمانان،این اقدام را خشونت علیه اقلیت مذهبی در جامعه آمریکا دانستند.
احمد رهاب،مدیر اجرایی دفتر شورای روابط عمومی آمریکا در شیکاگو در این باره گفت:این گونه اقدامات موجب نگرانی نمازگزارانی می شود که در ماسجد حضور می یابند.
این اتفاق هنگام اذان صبح زمانی رخ داد که به سمت گنبد مسجد،تیراندازی شد.
به گفته امام جماعت مسجد،گلوله پس از عبور از گنبد به مکانی اصابت کرد که 40 نمازگزار در آن مشغول خواندن نماز بودند.
در اوایل ماه جاری نیز اتفاقی مشابه در مسجد «می سی سی پی» رخ داد.
مسلمانان آمریکا خواستار محافظت بیشتر نیروهای پلیس از مساجد به منظور حفظ جان نمازگزارن شده اند.