انوار وب: در راه تلاش برای افزایش ادغام اقلیت های دینی و نژادی نیویورک در جامعه؛ شهرداری ایالت در تلاش است تا  مدارس خود در اعیاد اسلامی را تعطیل نماید.بر اساس گزارش پایگاه اخبار مصر؛ رییس شهرداری « بیل دی بلاسیو» تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد مدارس را در اعیاد اسلامی از جمله عید فطر […]

انوار وب: در راه تلاش برای افزایش ادغام اقلیت های دینی و نژادی نیویورک در جامعه؛ شهرداری ایالت در تلاش است تا  مدارس خود در اعیاد اسلامی را تعطیل نماید.
بر اساس گزارش پایگاه اخبار مصر؛ رییس شهرداری « بیل دی بلاسیو» تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد مدارس را در اعیاد اسلامی از جمله عید فطر و عید قربان و همچنین عید سال نوی چینی به طور کلی تعطیل نماییم؛ و این تصمیم در استای افزایش ادغام  اقلیت های مختلف، در آینده بسیار نزدیک انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اعیاد هندو ها نیز تاکید کرد: هنوز به طور صحیح تصمیمی برای جشنوارهای دینی هندوها گرفته نشده است.
جامعه مسلمان با استقبال از چنین سخنانی، شهردار جدید را فردی دموکراتیک نامیدند؛ وی قبل از پیروزی در انتخابات به مسلمانان وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ژانویه سال 2014 این مساله را عملی خواهد کرد ؛ و با پیروزی وی سخنانی در این باره بیان شد که نشان داد وی تعهد خود نسبت به مسلمانان را در آینده نزدیک عملی خواهد کرد.
تعطیل کردن مدارس در اعیاد اسلامی؛ برای تمام اقلیت ها  اهمیت فوق العاده ای دارد؛ زیرا مدارس این ایالت در حال حاضر در عید پاک و بخشش مسیحیان و یهودیان مدارس در تمام شهر تعطیل هستند اما مسلمانان از داشتن چنین امتیازی محروم بودند.
لازم به ذکر است که دست کم 1.5 میلیون مسلمان معادل 2.4 درصد از جمعیت کل نیویورک در این ایالت ساکن هستند؛ و دانش آموزان مسلمانان حدود 13 درصد از کل دانش آموزان را تشکیل می دهند.
منبع: شفقنا