انوار وب: افراد ناشناس بر روی دیوارهای مسجدی در استان«لواز» فرانسه عبارات نژادپرستانه نوشتند.به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از برخی منابع عربی، جمعیت مخالف اسلام هراسی در فرانسه اعلام کرد: مسئولان مسجد ساعات اولیه صبح بر روی دیوارهای مسجد «کریبی» در لواز فرانسه با شعارهای نژادپرستانه رو به رو شدند.انجمن مسجد به دنبال این […]

انوار وب: افراد ناشناس بر روی دیوارهای مسجدی در استان«لواز» فرانسه عبارات نژادپرستانه نوشتند.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از برخی منابع عربی، جمعیت مخالف اسلام هراسی در فرانسه اعلام کرد: مسئولان مسجد ساعات اولیه صبح بر روی دیوارهای مسجد «کریبی» در لواز فرانسه با شعارهای نژادپرستانه رو به رو شدند.
انجمن مسجد به دنبال این اقدام نژادپرستانه، به پلیس علیه افراد ناشناس شکایت کردند.
گفتنی است، از سال 2005 میلادی حمله به مساجد فرانسه افزایش یافته است و پلیس نسبت به بازداشت عاملان بی تفاوت است.