انوار وب: رئیس سازمان حج و زیارت کشور گفت: با کاهش هزینه های سفر عمره مفرده، امسال حدود چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال صرفه جویی شده است.   سعید اوحدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه دیدار یکروزه از کرج با اشاره به افزایش ۶۸ درصدی اعزام زائران به عمره مفرده در سال […]

انوار وب: رئیس سازمان حج و زیارت کشور گفت: با کاهش هزینه های سفر عمره مفرده، امسال حدود چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال صرفه جویی شده است.

 

سعید اوحدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه دیدار یکروزه از کرج با اشاره به افزایش ۶۸ درصدی اعزام زائران به عمره مفرده در سال ۹۳-۹۲ گفت: سال ۹۲-۹۱ تعداد اعزام زائران به عمره مفرده حدود ۴۵۹ هزار نفر بود که در سال جاری به ۸۳۰ هزار نفر رسید.
وی افزود: هزینه های سفر عمره مفرده نیز ۱۵ درصد کاهش یافته و برای هر فرد حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار ریال نسبت به دوره های قبل کاهش یافته است. به گفته این مسئول در مجموع برای هزینه سفر ۸۳۰ هزار زائر کشور امسال حدود چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال صرفه جویی شده است.
منبع: الف