آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در پیامی هشدار داده است که اگر کمک‌های بشردوستانه وارد غزه نشود، هیچ‌گونه غذایی از امروز برای توزیع باقی نمی‌ماند./ اعتماد آنلاین

آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در پیامی هشدار داده است که اگر کمک‌های بشردوستانه وارد غزه نشود، هیچ‌گونه غذایی از امروز برای توزیع باقی نمی‌ماند./ اعتماد آنلاین