حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان درباره هرگونه تاخیر در واگذاری مسئولیت اداره زندان بگرام به کابل، به واشنگتن هشدار داده است.واشنگتن و کابل در ماه مارس قراردادی امضا کردند که به موجب آن واشنگتن باید در مدت شش ماه، اداره بازداشتگاه بگرام، بزرگ‌ترین زندان افغانستان را در استان پروان به نیروهای افغان واگذار کند. این […]

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان درباره هرگونه تاخیر در واگذاری مسئولیت اداره زندان بگرام به کابل، به واشنگتن هشدار داده است.
واشنگتن و کابل در ماه مارس قراردادی امضا کردند که به موجب آن واشنگتن باید در مدت شش ماه، اداره بازداشتگاه بگرام، بزرگ‌ترین زندان افغانستان را در استان پروان به نیروهای افغان واگذار کند.

این درحالی است که اخیرا رسانه‌های آمریکایی از بی‌ میلی واشنگتن در واگذاری این بازداشتگاه به نیروهای امنیتی افغان خبر داده‌ اند.
حامد کرزی روز شنبه ( ۱۸ شهریور، ۸ سپتامبر) گفت: « طبق این قرارداد، زندان بگرام قرار است در مدت شش ماه به افغانستان تحویل داده شود. هر گونه تاخیر در این زمینه نقض حاکمیت کشور تلقی می‌ شود.»
کرزی این اظهارات را در ملاقات با ژنرال “جان الن”، فرمانده نیروهای چند ملیتی مستقر در افغانستان (ایساف)، و “جیمز کانینگهام”، سفیر آمریکا در کابل، بیان کرد.
کرزی همچنین تصریح کرد، این بازداشتگاه باید روز دوشنبه به نیروهای امنیتی افغانستان واگذار شود.
حامد کرزی، همچنین در ماه فوریه کمیسیونی را با هدف نظارت بر روند انتقال زندانیان از بازداشتگاه بدنام بگرام و دیگر زندان‌های تحت اداره نیروهای خارجی به رهبری آمریکا، منصوب کرد.
واشنگتن تا کنون فقط ۳ هزار زندانی را به زندان‌های تحت کنترل دولت افغانستان منتقل کرده است. این درحالی است که هنوز حدود ۲۰۰ زندانی در زندان‌های تحت اداره واشنگتن زندانی هستند.
کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ در می ۲۰۱۰ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر وجود زندان در پایگاه هوایی بگرام در ولایت پروان افغانستان را تایید کرد.
منبع: پرس تی وی