انوار وب: وضعیت انسانی در نوار غزه بعد از گذشت یکسال از برقراری آتش بس بین رژیم صهیونیستی و حماس از قبل از جنگ هم بدتر شده استبه گزارش خبرگزاری قدس بنقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، “جیمز راولی” هماهنگ ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در سرزمینهای فلسطینی در یک کنفرانس خبری در غزه […]

انوار وب: وضعیت انسانی در نوار غزه بعد از گذشت یکسال از برقراری آتش بس بین رژیم صهیونیستی و حماس از قبل از جنگ هم بدتر شده است
به گزارش خبرگزاری قدس بنقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، “جیمز راولی” هماهنگ ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در سرزمینهای فلسطینی در یک کنفرانس خبری در غزه نسبت به وخامت اوضاع نوار غزه هشدار داد و گفت: بعد از دوازده ماه از برقراری آتش بس هنوز امیدهای اولیه برای بهبود وضعیت (غزه) مشاهده نشده است. در حقیقت متاسفم از اینکه گزارش می دهم که وضعیت برای یک میلیون و هفتصد هزار فلسطینی ساکن غزه بدتر از یک سال قبل و دوران جنگ هشت روزه بین 14 تا 21 نوامبر است.
وی گفت که کمبود سوخت و قطعی برق در نوار غزه در نتیجه محاصره غزه پیامدهای ناگواری دارد. غزه به آب‌ های قابل شرب نیاز دارد و از سوی دیگر طغیان آب ‌های آلوده و ورود آن ها به منازل مشکلاتی را به بار آورده است و در هفته گذشته ورود آب‌ های فاضلاب به 3000 منزل باعث ایجاد مشکلاتی شد که این امر خطرات زیادی برای بهداشت عمومی در پی خواهد داشت .