انواروب: هیئت تحریریه شارلی ابدو بدون بیان علت تعطیلی این مجله، گفته اند تا مدت زمان نامعلومی چاپ این هفته نامه را متوقف نموده اند.   این هفته نامه در شماره امروز، دوشنبه خود نوشته: خوانندگان گرامی شارلی ابدو! از شما بخاطر ابراز همدردی و مهربانی طی هفته های گذشته قدردانی می نماییم!!. در ادامه […]

انواروب: هیئت تحریریه شارلی ابدو بدون بیان علت تعطیلی این مجله، گفته اند تا مدت زمان نامعلومی چاپ این هفته نامه را متوقف نموده اند.

 

این هفته نامه در شماره امروز، دوشنبه خود نوشته: خوانندگان گرامی شارلی ابدو! از شما بخاطر ابراز همدردی و مهربانی طی هفته های گذشته قدردانی می نماییم!!.

در ادامه افزوده است: ما شما را فراموش نمی کنیم  و در هفته های آتی باز می گردیم.

شایان ذکر است: هفته نامه شارلی در شماره قبلی خود که بعد از حمله به دفتر این نشریه، منتشر گردید کاریکاتوری موهن از رسول خدا (ص)چاپ نمود و آن را در تیراژ چند میلیونی منتشر کرد. اقدامی که دوباره خشم مسلمانان را برانگیخت.

 

منبع: روسیا الیوم