وی افزود: آمده‌ایم تا به جهانیان بفهمانیم که تمام یهودی‌ها صهیونیست نیستند، ما هیچ مشروعیتی برای اسرائیل و دولت سیاسی آن قائل نیستیم و اعتراف می‌کنیم که این سرزمین تا قیامت فلسطین خواهد ماند. یکی از یهودیان شرکت کننده در تظاهرات ضد اسرائیلی مردم فلسطین گفت: صهیونیست‌ها سرزمین مقدس فلسطین را دزدیده‌اند. به گزارش انواروب […]

وی افزود: آمده‌ایم تا به جهانیان بفهمانیم که تمام یهودی‌ها صهیونیست نیستند، ما هیچ مشروعیتی برای اسرائیل و دولت سیاسی آن قائل نیستیم و اعتراف می‌کنیم که این سرزمین تا قیامت فلسطین خواهد ماند.

یکی از یهودیان شرکت کننده در تظاهرات ضد اسرائیلی مردم فلسطین گفت: صهیونیست‌ها سرزمین مقدس فلسطین را دزدیده‌اند.

به گزارش انواروب به نقل از سایت عربی الیوم السابع، وی که در تظاهرات ملت فلسطین‌ علیه رژیم صهیونیستی شرکت کرده بود با اشاره به غصب سرزمین مقدس توسط یهوی‌ها و پیامدهای ناخوشایند جنگ در این سرزمین گفت: من یک یهودی هستم و حضور من در این تظاهرات بیانگر این است که من مخالف صهیونیست هستم و خواستار بازگشت امنیت، آرامش و صلح به فلسطین مقدس هستیم.

وی افزود: آمده‌ایم تا به جهانیان بفهمانیم که تمام یهودی‌ها صهیونیست نیستند، ما هیچ مشروعیتی برای اسرائیل و دولت سیاسی آن قائل نیستیم و اعتراف می‌کنیم که این سرزمین تا قیامت فلسطین خواهد ماند.