انوار وب: مسلمانان هند کمپین ویژه ای را برای تبیین مفهوم جهاد در اسلام راه اندازی کرده اند تا تصورات غلطی که این باره در اذهان عمومی وجود دارد،زدوده شود.مسلمانان هند کمپین ویژه ای را برای تبیین مفهوم جهاد در اسلام راه اندازی کرده اند تا تصورات غلطی که این باره در اذهان عمومی وجود […]

انوار وب: مسلمانان هند کمپین ویژه ای را برای تبیین مفهوم جهاد در اسلام راه اندازی کرده اند تا تصورات غلطی که این باره در اذهان عمومی وجود دارد،زدوده شود.
مسلمانان هند کمپین ویژه ای را برای تبیین مفهوم جهاد در اسلام راه اندازی کرده اند تا تصورات غلطی که این باره در اذهان عمومی وجود دارد،زدوده شود.
تایمز ایندیا در گزارشی در این زمینه اعلام کرد:در اسلام هر اقدامی که به معنای مبارزه با بدی باشد مفهوم جهاد را پیدا میکند که از آن جمله می توان به مبارزه با خودخواهی های نفس،مبارزه با سختیها و مشکلات زندگی و بسیاری از این مفاهیم اشاره کرد.
این گزارش آمده است:اما متاسفانه امروز برداشت اشتباهی از جهاد در اسلام شده است و بسیاری از مردم،جهاد را برابر با خشونت در اسلام می دانند.
عرافن حبیب،مورخ علوم و سیاست در این باره می گوید:متاسفاته بسیاری از افراطیون که چیزی از مفهوم اسلام و ارزش هایی مانند جهاد در آن نمی دانند چهره خشنی از اسلام به نمایش گذاشته اند که با انچه در قرآن به آن اشاره شده کاملا متفاوت است.
در این کمپین قرار است سخنرانی های زیادی در مورد مفهوم جهاد در اسلام ارائه شود.
عرفان حبیب در یکی از سخنرانی های خود از غیر مسلمانان خواست تا از سوال کردن نترسند و با مسلمانان واقعی در مورد مفهوم جهاد صحبت کنند.
وی تبلیغات منفی رسانه های غرب را عامل اصلی برداشتهای غلط از ارزش های اسلامی دانست.
منبع: شبستان