انواروب: فعالان ایغور می گویند: دولت چین مسلمانان را وادار به خوردن گوشت خوک و نوشیدن شراب می کند.
حبیب الله کوسنی و محمود محمد،  دو تن از فعالان اجتماعی ایغور می گویند: مسلمانان مجبور به خوردن گوشت خوک و نوشیدن شراب می شوند و در صورت سرپیچی به اردوگاه های تربیتی و آموزشی فرستاده می شوند.

حبیب الله کوسنی در مورد خودش می گوید:
 من دروس عربی را در قطر فراگرفتم و بعد از بازگشتم به ترکستان، به دلیل آموزش در یک دولت عربی، سه ماه در حبس بودم. چین همه دولت های عربی را، کشورهایی تروریستی می داند  و در مورد همه کسانی که از ترکستان در آنجا درس خوانده اند تحقیق می کنند.

دولت چین در زندان به ما نه اجازه صحبت کردن می داد و نه اجازه اقامه نماز، آنها 10  شبانه روز بدون اینکه به من اجازه خواب بدهند مرا مورد شکنجه قرار داده و وادار می کردند تا اشعار کمونیستی را حفظ کنم و از هر یک از ما می خواست تا نقش یک جاسوس را برای آنها بازی کنیم. بعد از به زندان انداختن پدران اکنون نوبت تغییر اسامی فرزندان و تبدیل آنها به اسامی چینی رسیده و به بچه ها زبان چینی و دین کنفوسیوس را تعلیم می دهند.

آنها در صدد عقیم کردن زنان حامله بوده و مسلمانان را وادار می کنند تا در خانه های خود بت بگذارند.

دولت چین، جوانان را تشویق می کند تا با دختران ترکستانی ازدواج نموده و از همین رو برای تشویق شان بدین کار به آنها تسهیلات و امکاناتی را نیز مهیا می کند.
اگر یک جوان چینی بخواهد با دختر مسلمان ترکستانی ازدواج کند و آن دختر نپذیرد، این کار دختر یک نوع افراط گرایی به حساب می آید و آن دختر و تمام خانواده اش دستگیر شده و به زندان انداخته می شوند.

مسلمانان ایغور فراموش شدگن زمین و حقیقت های مخفی هستند.
محمود محمد می گیود: دولت چین به بهانه  رویداد 11 سپتامبر سعی در ذوب کردن ما در جامعه چینی نمود و از سال 2014 عملا سیاست هایی را پیاده نموده تا ما را بخشی از جامعه چینی قرار دهند.

در سال 70 میلادی 56 قومیت در چین وجود داشته که اکنون فقط 16 تا از آنها تا کنون باقی مانده و قوم ایغور یکی از آنها می باشد.

هر کس که در سال های پیشین به حج رفته و نماز و آموزه های دینی را فرا گرفته و پایبند به دین است در معرض به زندان افتادن قرار دارد.
در اعیاد چینی به مسلمانان گوشت خوک و شراب داده می شود و هر کس از خوردن آنها استنکاف ورزد، این کار او افراط گرایی تلقی می گردد.

با رفتن به مسجد امکان دارد به زندان بیفتی و حجاب در ترکستان ممنوع است و من به روزنامه نگارهای  آزاد می گویم: به ترکستان بروید و ببیند آیا آنجا زن محجبه ای وجود دارد یا خیر؟
منبع: ترکستان تایمز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.