انواروب: بعد از آنکه  دولت امارات متحده عربی لیستی از گروه های تروریستی را منتشر نمود و سازمان “اتحادیه ی جهانی علمای جهان اسلام ” را نیز در این لیست قرار داد، این اتحادیه با صدور بیانیه اتهام تروریست خواندن خود توسط این دولت را به شدت رد نموده و از امارات خواست نام این […]

انواروب: بعد از آنکه  دولت امارات متحده عربی لیستی از گروه های تروریستی را منتشر نمود و سازمان “اتحادیه ی جهانی علمای جهان اسلام ” را نیز در این لیست قرار داد، این اتحادیه با صدور بیانیه اتهام تروریست خواندن خود توسط این دولت را به شدت رد نموده و از امارات خواست نام این سازمان را از لیست خود خارج کند.

 

در قسمتی از این بیانیه که در 7 بند تنظیم شده، آمده است:

سازمان”اتحادیه ی جهانی علمای جهان اسلام ” خبری دریافت نمود مبنی بر اینکه دولت امارات متحده عربی، لیستی از گروهک های تروریستی را منتشر نموده است که در این لیست گروه هایی وجود دارند که زمینه فعالیت شان شفاف و واضح است . سازمان هایی که در زمینه کمک های انسان دوستانه و بشر دوستانه قدم بر می دارند و در مسیر اعتدال و میانه روی هستند.

در بخش های دیگر این بیانیه آمده است:

این اتحادیه که بیش از یک دهه از تأسیس آن می گذرد، تمام سیاست های آن بر مسیر اعتدال و میانه روی  و بازآفرینی اندیشه دینی و فکری بوده است و با تمام موارد ظلم و تجاوز مبارزه کرده است.

افراد منصف و بادرایت می دانند که این اتحادیه، یک سازمان جهانی و مستقل هست و به تمام قوانین کشورهایی که در آن فعالیت می کند احترام می گذارد و از زمان تاسیس آن، هیچ گونه تخلفی از این سازمان سر نزده  است وبیش از ده ها هزار نفر در سراسر دنیا عضو دارد.

در پایان این بیانیه آمده است: این سازمان از دولت امارات می خواهد که نام آن را که بدون هیچ دلیل عقلانی منطقی و قانونی در آن لیست درج شده  از لیست خارج نماید.

 

منبع: اسلام بوست