انوار وب: وزیر راه و شهرسازی گفت: سالن‌های بار و مسافر پایانه مرزی دوغارون توسعه می‌یابد. عباس آخوندی با حضور در پایانه مرزی دوغارون به بررسی وضعیت این پایانه پرداخت و گفت:‌ این پایانه با مبادله شش میلیون تن کالا در سال از مهمترین پایانه‌های مرزی کشور است. وی اظهار کرد: از کل حجم مبادلات این […]

انوار وب: وزیر راه و شهرسازی گفت: سالن‌های بار و مسافر پایانه مرزی دوغارون توسعه می‌یابد.
 عباس آخوندی با حضور در پایانه مرزی دوغارون به بررسی وضعیت این پایانه پرداخت و گفت:‌ این پایانه با مبادله شش میلیون تن کالا در سال از مهمترین پایانه‌های مرزی کشور است.

وی اظهار کرد: از کل حجم مبادلات این پایانه مرزی 8/3 میلیون تن شامل ترانزیت و 2/2 میلیون تن را صادرات و واردات تشکیل می‌دهد که از این میزان حدود 90 درصد به صادرات اختصاص دارد.
آخوندی زیرساخت‌ها و زیربناهای لازم برای گسترش ترانزیت را از وظایف وزارت راه و شهرسازی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: بنا داریم سامانه های مسافری و باری پایانه مرزی دوغارون را توسعه دهیم.
وی ادامه داد: علاوه بر توسعه سالن های مسافری و باری پایانه مرزی دوغارون، محور دوغارون – تایباد با توجه به ترافیک سنگین و تردد وسائل نقلیه ترانزیتی باید مورد بهسازی قرار گیرد که بخشی از آن انجام شده است.
منبع: ایسنا