سلام. من خوب هستم و الان وصیت نامه‌ام را می نویسم: دارایی من ۸۰ شیکل است که ۴۵ تا برای مامان و برای زینت، هاشم، لتیتا، خاله هبة، دایی عبود و خاله مریم هر کدام ۵ شیکل داده شود. اساب بازی‌هایم و تمام چیزهای دوست داشتنی به دوستانم زینت، ریما، منة و امل داده شود. […]

سلام. من خوب هستم و الان وصیت نامه‌ام را می نویسم:
دارایی من ۸۰ شیکل است که ۴۵ تا برای مامان و برای زینت، هاشم، لتیتا، خاله هبة، دایی عبود و خاله مریم هر کدام ۵ شیکل داده شود.
اساب بازی‌هایم و تمام چیزهای دوست داشتنی به دوستانم زینت، ریما، منة و امل داده شود.
لباس‌هایم به دختر عموهایم داده شود و اگر چیزی باقی ماند صدقه بدهید.
کفش‌هایم را بعد تمیز کردن به فقرا و مساکین بدهید.
زیورآلاتم را به دخترعموهایم و به ساره دختر خاله‌ام بدهید