انواروب: یک موسسه حقوقی فلسطینی اعلام کرده که به سبب محاصره های اخیر 15 مریض فلسطینی از ابتدای سال تاکنون در غزه وفات نموده است. مرکز المیزان که در زمینه حقوق انسانی و حقوق بشر فعالیت می کند، طی گزارشی مطبوعاتی که روز سه شنبه گذشته منتشر شد، بیان داشت: در میان شهدای مریض […]

 

انواروب: یک موسسه حقوقی فلسطینی اعلام کرده که به سبب محاصره های اخیر 15 مریض فلسطینی از ابتدای سال تاکنون در غزه وفات نموده است.

مرکز المیزان که در زمینه حقوق انسانی و حقوق بشر فعالیت می کند، طی گزارشی مطبوعاتی که روز سه شنبه گذشته منتشر شد، بیان داشت: در میان شهدای مریض سه کودک وجود دارد و جدای آنها دو مریض و سه همراه آنها نیز بازداشته شده اند.

این مرکز اعلان نموده: ممنوعیت هایی که برای آمد و شد افراد تعیین شده و همچنین حکومت نظامی ها، برای همه مردم بالاخص مریض ها که نیاز رسیدن به بیمارستان دارد، مشکلاتی پدید آورده است و این خود باعث به خطر افتادن سلامتی آنها و بلکه امکان مرگ آنها را دارد.

این مرکز خواهان احترام گذاشتن به  حقوق انسانی و حقوق بین الملل شده و همچنین خواهان متوقف ساختن مخالفت ها و ممنوعیت های دولت اسرائیل برای افراد مریض و بیمار گردیده است.
منبع: السبیل