پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- مردی از انصار را دیدند که انگشتری از جنس طلا در دست دارد، آن را از دستش درآورده دور انداختند و فرمودند: «آیا یکی از شما می‌خواهد اخگری از آتش را در دست خود قرار دهد!». پس از اینکه پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- رفتند، به آن مرد […]

پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- مردی از انصار را دیدند که انگشتری از جنس طلا در دست دارد،
آن را از دستش درآورده دور انداختند و فرمودند:
«آیا یکی از شما می‌خواهد اخگری از آتش را در دست خود قرار دهد!».
پس از اینکه پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- رفتند، به آن مرد گفته شد: «انگشترت را بگیر و [آن را بفروش و] از آن استفاده کن!».
گفت: «نه، به خدا سوگند چیزی که پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- دور انداخته را پس نمی‌گیرم!».
چه فرمان‌برداری شیرین و چه الگوگیری زیبایی!

محبت پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در اطاعت ایشان است و هر محبتی بدون اطاعت، ناقص است!