انواروب: محمد ششم پادشاه مراکش در سخنانی با تاکید بر اینکه جهان امروز به ارزش های دین نیازمند است، گفت: ما در مراکش هیچ توجیهی برای هضم حقوق اقلیت های دینی نمی بینیم. به نقل از پایگاه خبری «هبه پرس»، وی که در کنفرانس «حقوق اقلیت های دینی در دیارمراکش… چارچوب شرعی و دعوت به […]

انواروب: محمد ششم پادشاه مراکش در سخنانی با تاکید بر اینکه جهان امروز به ارزش های دین نیازمند است، گفت: ما در مراکش هیچ توجیهی برای هضم حقوق اقلیت های دینی نمی بینیم.

به نقل از پایگاه خبری «هبه پرس»، وی که در کنفرانس «حقوق اقلیت های دینی در دیارمراکش… چارچوب شرعی و دعوت به ابتکار عمل» سخن می گفت، اظهار داشت: برهمین مبنا به دنبال قانونی کردن ادای واجبات و مناسک طوایف مختلف مسیحیان در مراکش و همچنین در تلاشیم تا یهودیان نیز از همان حقوقی که به مسلمانان در قانون اساسی اعطا شده است، بهره مند شوند.
منبع: شفقنا