انوار وب: موسسه الاقصی با صدور بیانیه ای درباره تلاش مقامات رژیم صهیونیستی برای مشروع کردن سیطره بر مسجد الاقصی هشدار داد. موسسه فرهنگی الاقصی در فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در نظر دارد روز سه شنبه هفته جاری در جلسه ای با حضور اعضای خود درباره سیطره نهایی […]

انوار وب: موسسه الاقصی با صدور بیانیه ای درباره تلاش مقامات رژیم صهیونیستی برای مشروع کردن سیطره بر مسجد الاقصی هشدار داد.
موسسه فرهنگی الاقصی در فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در نظر دارد روز سه شنبه هفته جاری در جلسه ای با حضور اعضای خود درباره سیطره نهایی بر مسجد الاقصی به جای اراضی اردن تصمیم گیری کند.

بنابراین گزارش، این جلسه در پی پیشنهاد اخیر ارائه شده از “موشه ویگلین” یکی از اعضای افراطی پارلمان رژیم صهیوینستی برگزار می شود.
موسسه الاقصی هشدار داده است که در صورت تصویب نهایی این طرح ورود مسلمانان به مسجد الاقصی ممنوع خواهد شد.
منبع: مهر