انوار وب: ابتکار عمومی « آری به ممنوعیت حجاب» در سوئيس با اکثریت آرای پارلمانی شکست خورد. استدلال وزیر دادگستری سوئيس این بود که وضع مقررات برای پوشش در تضاد با جامعه آزادیخواه سوئیس است. به گزراش خبرگزاری‌ها پارلمان سوئیس در برن با ۳۴ رأی منفی در برابر ۹ رأی مثبت و دو رأی ممتنع […]

انوار وب: ابتکار عمومی « آری به ممنوعیت حجاب» در سوئيس با اکثریت آرای پارلمانی شکست خورد. استدلال وزیر دادگستری سوئيس این بود که وضع مقررات برای پوشش در تضاد با جامعه آزادیخواه سوئیس است.

به گزراش خبرگزاری‌ها پارلمان سوئیس در برن با ۳۴ رأی منفی در برابر ۹ رأی مثبت و دو رأی ممتنع ابتکار عمومی (جمع‌آوری امضا از صاحبان حق رای) با عنوان “آری به ممنوعیت حجاب” را رد کرد. در مقابل، پیشنهادی که توسط شورای فدرال (دولت) مطرح شده و مخالف این ابتکار عمومی بود با ۳۵ رأی مثبت، هشت رأی منفی و دو رأی ممتنع پذیرفته شد.

بر اساس پیشنهاد قبول شده، هر گاه هویت شخصی مورد سؤال قرار گیرد، آن شخص باید چهره‌اش را نشان دهد.

حجاب زنان مسلمان سالهاست موضوع بحث در سوئیس است. از ژوئيه ۲۰۱۶ در کانتون تسین و از آغاز سال ۲۰۱۹ در سنت گالن استفاده از برقع ممنوع است. تا کنون در تسین بیش از همه طرفداران شورشی فوتبال یا هاکی که صورتشان را می‌پوشانند مجبور بوده‌اند جریمه بپردازند. به ندرت زنانی که از برقع و روبنده استفاده می‌کنند جریمه شده‌اند.