خبرگزاری رسمی کویت (کونا) شامگاه امروز جمعه خبر داد که بنا به دستور «نواف الاحمد الجابر الصباح»  امیر این کشور، پارلمان (مجلس الامه) کویت منحل شده است./هم میهن

خبرگزاری رسمی کویت (کونا) شامگاه امروز جمعه خبر داد که بنا به دستور «نواف الاحمد الجابر الصباح»  امیر این کشور، پارلمان (مجلس الامه) کویت منحل شده است./هم میهن