آیا ریال عربستان سعودی و سر دادن شعار می تواند کارساز باشد؟دشمن سفاک وقسی القلب روزگار ملت فلسطین را خونین و ماه رمضان المبارک را بر مؤمنین غزه تلخ کرده است! آیا صرف شعار دادن در مورد موشک پرانی به شهرهای اسرائیل غاصب که حداکثر چند نفر یهودی را مجروح می کند کافیست؟ این سیاست […]

آیا ریال عربستان سعودی و سر دادن شعار می تواند کارساز باشد؟
دشمن سفاک وقسی القلب روزگار ملت فلسطین را خونین و ماه رمضان المبارک را بر مؤمنین غزه تلخ کرده است! آیا صرف شعار دادن در مورد موشک پرانی به شهرهای اسرائیل غاصب که حداکثر چند نفر یهودی را مجروح می کند کافیست؟ این سیاست تکراری و بی اثر و پرهیاهو تا کی باید تجربه شود؟

آیا تا به حال بهای پرهزینه این کار که  منابع مادی و معنوی و انسانی فلسطینی ها را نابود می سازد به طور علمی و جامع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؟ موشک های صهیونیسم غاصب و بمباران های هوائی شبانه روزی آن ها زنان و کودکان بی گناه مردم مظلوم فلسطین را به خاک و خون می کشد و خواب و آرامش و آسایش را از چشم آن ها ربوده است و هر بار به طور روزافزونی غزه را داغ دارتر و رنجورتر و معلول تر می کند و منابع مادی و معنوی آن ها را تخریب و نابود می سازد . . . در مقابل جهان اسلام  به خود می بالد که موشک های دست ساز یا غیر دست ساز گردان های عزالدین قسام به شهرهای دشمن غاصب اصابت یا در هوا منفجر و حداکثر شیشه چند اتومبیل یا ساختمان را خرد و عده ای را مجروح می کند!!

هر چه به اخبار گوش می کنیم و منتظر می شویم که بعد از یک هفته جنایت و سفاکی و قولدرمآبی و ترکتازی های دشمن در حق مردم مظلوم و بی پناه و بی گناه غزه ره آورد موشک پرانی های بی حساب و کتاب فلسطینیان حداقل مرگ یک نفر صهیونیسم غاصب را به دنبال داشته باشد که دل مان خنک شود ولی افسوس و صد افسوس که هم چنان دل مانده و آزرده خاطر باقی و شاهد و ناظر زاری و خواری گلگون کفنان پرپرشده فلسطینی و نابودی منابع حیاتی آن ها که در حقیقت حاصل عمر آبا و اجدادی شان هست در صفحه تلویزیون ها آن هم به طور وحشتناکی هستیم!! چرا؟

مگر گناه مردم غزه چیست؟ آیا مقاومت راه کار بهتری ندارد؟ مسلمانان عموماً و ملت مظلوم فلسطین خصوصاً از کشتار و خون ریزی بی زارند و به طور قطع و یقین راضی به مرگ یک نفر یهودی بی گناه نیستند. صلح و آرامش می خواهند. سر پناه و سرزمین شان ناجوانمردانه توسط دغلکاران بین المللی غصب و تخریب و اشغال شده است و به حکم انسان بودن و مخصوصاً مسلمان بودن از سنت نبوی و قرآن کریم آموخته اند که در مقابل ظلم و زورگوئی و سیاست بازی های ریاکارانه پایداری نمایند و با جان فشانی و پیکار ولو نابرابر مقابله به مثل نموده و از مال و جان و ناموس خود دفاع نمایند.

اینست راه و رسم مسلمانی! در حقیقت مردم بی گناه – مظلوم و مقاوم  فلسطین در سرزمین های اشغالی به ویژه باریکه غزه که جمعیت قریب به دو میلیونی در آن متراکم و به سختی نفس می کشند قربانی سیاست بازی های صهیونیسم و امپریالیسم و از پشت خنجر خوردن توسط زمامداران کشورهای (به اصطلاح) اسلامی مخصوصاً رهبران مرفه و پرادعا و بی بخار عرب هستند!؟

آزادسازی قدس شریف سیاست عمری و شیوه زندگی فاروقی و شمشیر صلاح الدین ایوبی را می خواهد. در جهان امروز مسلمانان به جای این که منادی آزادی خواهی و برادری و برابری و حامی حق طلبی باشند اسیر دست هواپرستان خودکامه و جنایت کار شده اند و همدیگر را آن چنان لت و پار و خوار و آواره می کنند که دیگر فرصتی برای اندیشیدن به همبستگی – اخوت – دفاع از جان و مال و ناموس مسلمین و پاسخ دادن به ندای مظلومیت (یالل مسلمین مظلومین) را  ندارند!؟ به راستی چرا؟!

هیچ گاه فکر کرده اید که عاقبت شکوه و عظمت و اقتدار اسلام محمدی که تار و پود بزرگترین امپراتوری ها و ابرقدرت های وقت جهان را به لرزه در آورده بود به چه خفت و خواری افتاده است؟! آیا دلیل آن را می دانید؟

اگر انصافاً به دور از حب و بغض عینک تیره و تار را به کناری افکنیم و افکار غبارآلود و مسموم و تعصب آمیز را از خود دور سازیم و اوضاع و احوال مسلمانان جهان را در شرایط حال به دقت مورد بررسی قرار دهیم به خوبی درمی یابیم که اشکال ضعف و پراکندگی مسلمانان در کجاست؟

زیاد به مغز خودمان فشار وارد نیاوریم و به گذشته دور هم نرویم. کافیست که با خودآگاهی و جهان آگاهی و خداآگاهی خوب تشخیص دهیم که در حال حاضر در فلسطین اشغالی، لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، یمن، لیبی، بحرین، مصر، سودان، سومالی و . . . بر سر مسلمانان چه می آید؟ چگونه قربانی دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین و سیاست بازان بین المللی و دیکتاتورهای خودکامه متحد ملحدین و منافقین روزگار شده اند؟

در برهه کنونی جهان مسلمانان اجباراً و بعضاً اختیاراً یوغ شوم زمامداران نالایق و بی کفایت بر مقدرات شان آن چنان سایه سنگین و دهشتناک افکنده است که دانسته و ندانسته طوری علیه هم تیغ می کشند و وحشیانه هستی و عمر همدیگر را نابود می کنند که انگاری مادرزاد دشمن خون خوار یکدیگر بوده و هرگز برادر وار در کنار هم زندگی نکرده اند!؟ چرا؟

دشمن غاصب با حامیانش وقت شرایط حال مسلمانان و زمانداران کودن آن ها را این چنین می بینند طبیعی است که به خود اجازه بدهد برای رسیدن به مقاصد شوم خویش  بیشتر و بیشتر خیره سری نموده و رمضان المبارک مردم بی گناه غزه را خونین و خونین تر نماید.

امروز از طرفی صهیونیسم خون مسلمان اهل غزه را بی محابا بر زمین می ریزد و خانه و کاشانه شان را بر سرشان خراب می کند. و از طرف دیگر حکومت خودکامه و به اصطلاح مسلمان مصر یعنی السیسی جنایتکار نیز که دستش تا مرفق به خون مسلمانان بی گناه سرزمین مصرآلوده است تنها معبر جهان خارج غزه (گذرگاه رفح) را برای نرسیدن کمک به مردم مظلوم فلسطین مسدود می نماید!! و گاهاً نیز ژست بازگشاهی آن به خود می گیرد تا مسلمانان واقعی را فریب بدهد!! فاعتبرو یا اولی الابصار؟

آیا این رفتار ناشی از اسلام خواهی و سربلندی و عزت مسلمین است؟ از عبدالفتاح السیسی قاتل مصریان که  با حمایت های همه جانبه شیوخ عربستان و امارات و ریاکاری شیخ الازهر و سر کشیش مسیحیان قبطی مصر و سلفی های طرفدار عربستان سعودی حکومت قانونی دکتر محمد مرسی را بنا حق ساقط کرد و انقلاب مردم مصر را ربود چه انتظاری بیش از این می توان داشت؟ شیشه نزدیک تر از سنگ ندارد خویشی    هر شکستی است از خویش است.

منبع: تابش