انواروب: ششمين دوره مسابقات قرآني طلاب اهل سنت استان هاي خراسان شمالي، جنوبي و رضوي كه در شهرستان مرزي تايباد جريان داشت روز جمعه با شناخت نفرات برتر پايان يافت. اين مسابقات به مدت سه روز با حضور 275 شركت كننده در رشته هاي حفظ قرآن كريم، حفظ احاديث نبوي و تفسير سوره بقره برگزار […]

انواروب: ششمين دوره مسابقات قرآني طلاب اهل سنت استان هاي خراسان شمالي، جنوبي و رضوي كه در شهرستان مرزي تايباد جريان داشت روز جمعه با شناخت نفرات برتر پايان يافت.

اين مسابقات به مدت سه روز با حضور 275 شركت كننده در رشته هاي حفظ قرآن كريم، حفظ احاديث نبوي و تفسير سوره بقره برگزار شد.

امام جمعه مسجد احناف تايباد در آيين پاياني اين مسابقات گفت: در سايه وحدتي كه امروز بر جامعه اسلامي ما حاكم شده، دشمن در پياده كردن نقشه هاي شوم خود ناكام مانده و اين يك نعمت بزرگي براي جهان اسلام و مسلمين است.

وی افزود: دشمن با قوم و مذهب خاصي مشكل ندارد، آنها در پي سرنگوني اصل اسلام ناب محمدي هستند و وحدت جوامع اسلامي بخصوص شيعه و سني آنان را از رسيدن به اين خواست دور خواهد كرد.

وي افزود: امروز دشمنان اسلام در پي ضربه زدن به اعتقادات ديني ملت هاي مسلمان هستند و با كشتاري كه در برخي از كشورها به راه انداخته اند به دنبال ايجاد تفرقه هستند كه نياز مي رود در اين برهه حساس همه مسلمانان در هر كجا و با هر مليت و مذهبي هوشيار باشند و از تفرقه و ايجاد اختلاف دوري كنند.

منبع: ایرنا