انواروب: شهرستان تایباد بعد از سالها خشکسالی، امسال شاهد بارندگی های فراوانی بود. شاید نزدیک به ده سال بود که چنین میزان بارندگی در سطح شهرستان تایباد دیده نشده بود و حتی هر سال شاهد کمتر شدن بارندگی ها نسبت به سال قبل بودیم. اما به لطف خدا از مهرماه امسال بارندگی های یکنواخت و […]

انواروب: شهرستان تایباد بعد از سالها خشکسالی، امسال شاهد بارندگی های فراوانی بود.

شاید نزدیک به ده سال بود که چنین میزان بارندگی در سطح شهرستان تایباد دیده نشده بود و حتی هر سال شاهد کمتر شدن بارندگی ها نسبت به سال قبل بودیم.

اما به لطف خدا از مهرماه امسال بارندگی های یکنواخت و مثمر ثمر( نه بصورت سیلابی) شروع شد و این ریزش رحمتهای الهی تا پایان آذرماه ادامه داشت، ولی با آغاز زمستان رفته رفته از این بارندگی ها کم شد بطوریکه مردم تایباد دوباره به یاد خشکسالی افتادند تا اینکه رحمت خداوند شامل حال مردم شهرستان شد و از روز اول اسفند تا به پنج شنبهکه ۲۱ اسفندماه بارندگی ها به صورت مستمر ادامه داشته و در این مدت کمتر روزی بوده است که ریزش رحمات الهی از قبیل برف و باران نصیب مردم شهرستان تایباد نشده باشد.

به گفته رئیس مرکز هواشناسی شهرستان تایباد میزان بارندگی امسال شهرستان بیش از دو برابر پارسال بوده است و این نوید سالی سرسبز و بهاری پرطراوت را به مردم می دهد.
منبع: تایبادخبر