خبرگزاری قطر روز پنج شنبه در گزارشی از استکهلم پایتخت سوئد، آورده است که پلیس استکهلم برای نخستین بار به مسجدی در حومه پایتخت اجازه داد تا از روز جمعه 22 فروردین صدای اذان را برای نماز جمعه را از فراز مناره های این مسجد پخش کند.براساس این گزارش، این نخستین بار است که مقامات […]

خبرگزاری قطر روز پنج شنبه در گزارشی از استکهلم پایتخت سوئد، آورده است که پلیس استکهلم برای نخستین بار به مسجدی در حومه پایتخت اجازه داد تا از روز جمعه 22 فروردین صدای اذان را برای نماز جمعه را از فراز مناره های این مسجد پخش کند.
براساس این گزارش، این نخستین بار است که مقامات کشورهای حوزه اسکاندیناوی چنین تصمیمی را اتخاذ می کنند تا یک مسجد مسلمان بتواند هر جمعه از سه تا پنج دقیقه مسلمان را برای ادای فریضه واجب نماز جمعه فراخوان عمومی کند.
ˈاسماعیل اوکورˈ رییس موسسه فرهنگی اسلامی در بوتکیرکا در جنوب استکهلم در یک گفت وگو با خبرگزاری د پ آی آلمان این اقدام دولت سوئد را حرکتی مطلوب و منصفانه توصیف کرد و گفت: گرچه این تصمیم یک سال گذشته گرفته شده بود ولی هیچ کس نمیدانست از کدام جمعه اجرایی می شود که خوشبختانه مناره های مسجد این موسسه از جمعه 22 فروردین اذان را پخش کردند.
اوکور گفت: گرچه هنوز موذن خاصی برای این مهم تعیین نشده است ولی نماز جمعه هر هفته با حضور حدود هفت هزار مسلمان غالبا ترک تبار این منطقه در این مسجد برگزار می شود.
براساس این گزارش، گرچه این تصمیم در شورای شهر بوتکیرکا نیز بررسی شد و تصویب شد و پلیس نیز آن را عملی ساخت اما دمکرات های ضد مهاجر سوئد با طرح پخش اذان از موذنه های مسجد مخالفت کردند.
آنها مدعی شدند که آزادی مذهب تنها به معنی آزادی در انتخاب مذهب نیست، بلکه به معنی آزادی شهروندان در طرد مذهب نیز هست.
یادآوری می شود که دولت سوئد فقط اجازه داد روزهای جمعه اذان از مناره این مسجد در منطقه ˈفیتیاˈ را صادر کرده است.