انوار وب: رژیم صهیونیستی به اقدامات خود علیه اسرایی که در اعتراض به بازداشت ادرای خود اعتصاب غذا کرده اند ادامه میدهدوتمام تلاش خود را برای توقف اعتصاب 180اسیر فلسطینی بکار بسته است. اعتصاب غذای اسرای فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی وارد پنجمین روز خود شده است.به نقل از پایگاه خبری فلسطین الان فواد الخفش مدیرمرکز […]

انوار وب: رژیم صهیونیستی به اقدامات خود علیه اسرایی که در اعتراض به بازداشت ادرای خود اعتصاب غذا کرده اند ادامه میدهدوتمام تلاش خود را برای توقف اعتصاب 180اسیر فلسطینی بکار بسته است.

اعتصاب غذای اسرای فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی وارد پنجمین روز خود شده است.
به نقل از پایگاه خبری فلسطین الان فواد الخفش مدیرمرکز مطالعات اسرا و حقوق بشرگفت: رژیم صهیونیستی به اقدامات خود علیه اسرایی که در اعتراض به بازداشت ادرای خود اعتصاب غذا کرده اند ادامه میدهدوتمام تلاش خود را برای توقف اعتصاب 180اسیر فلسطینی بکار بسته است. وی افزود: خانواده های اسرای اداری بخاطر محرومیت از دیدار با اسرای اعتصاب کننده و قطع ارتباط با آنها لحظات دشواری را پشت سر می گذرانند.
خفش از نهادهای رسانه ای ومجامع حقوقی خواستار ایجاد کمپین هایی برای حمایت از اسرای اعتصاب کننده شد. مدیر مرکز مطالعات اسرا تصریح کرد:اسرای اداری فلسطینی اعلام کرده اند تا احقاق حقوق خود به اعتصاب غذا ادامه می دهند.
منبع: قدس