طبق تحقیقات اخیر مرکز آمار پی یو، پنج واقعیت دربارۀ اندازه و ترکیب جمعیتی مسلمانان اروپا عبارتند از:۱- آلمان و فرانسه بزرگترین جمعیت مسلمانان را در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خود جای داده اند. از سال ۲۰۱۰، ۴.۸ میلیون مسلمان در آلمان بوده اند که این معادل ۵.۸% جمعیت این کشور است. این […]

طبق تحقیقات اخیر مرکز آمار پی یو، پنج واقعیت دربارۀ اندازه و ترکیب جمعیتی مسلمانان اروپا عبارتند از:
۱- آلمان و فرانسه بزرگترین جمعیت مسلمانان را در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خود جای داده اند. از سال ۲۰۱۰، ۴.۸ میلیون مسلمان در آلمان بوده اند که این معادل ۵.۸% جمعیت این کشور است. این رقم در فرانسه، ۴.۷ میلیون یعنی ۷.۵% جمعیت این کشور است. در کل اروپا، جمعیت مسلمانان روسیه با ۱۴ میلیون نفریعنی ۱۰% کل جمعیت این کشور، بزرگترین جمعیت مسلمانان در قاره است.

۲- سهم مسلمانان از کل جمعیت اروپا، به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. در دهه های اخیر، سهم و میزان جمعیت مسلمانان در سرتاسر اروپا، در حدود ۱ درصد در هر ده سال بوده است، به اینصورت که از ۴% در سال ۱۹۹۲ به ۶% در سال ۲۰۱۰ رسیده است. انتظار میرود که این روند تا سال ۲۰۳۰ هم ادامه پیدا کند، زمانی که پیش بینی میشود که مسلمانان ۸% جمعیت اروپا را تشکیل بدهند.

۳- مسلمانان نسبت به سایر اروپایی ها، جوانترند
متوسط سنی مسلمانان در سرتاسر اروپا ۳۱ بود که این یعنی ۸ سال جوانتر از متوسط سنی اروپاییان که ۴۰ سال است. در مقابل، متوسط سن افرادی در اروپا که تمایلات دینی ندارند من جمله ملحدین، شکاکان و کسانی که به دین خاصی معتقد نیستند، ۳۷ سال بود. متوسط سن مسیحیان اروپا هم ۴۲ سال بود.
۴- دیدگاه ها نسبت به مسلمانان در بین کشورهای اروپایی بسیار متفاوت و متنوع است.
طبق نظر سنجی موسسه ی پی یو که در بهار گذشته انجام شد، اکثریت مردم در فرانسه، بریتانیا و آلمان دیدگاه و نظر مثبتی نسبت به مسلمانان دارند. در اسپانیا ، نظرات تقریبا تقسیم شده بود درحالیکه دیدگاه های منفی در ایتالیا، یونان و هلند غالب بود. نظرات در باره ی مسلمانان با ایدئولوژی مرتبط است. در حالیکه ۴۷% آلمانی ها در حزب سیاسی راست گراها، مسلمانان را در رتبه ی منفی قرار میدهند، فقط ۲۰% جناح چپ این دید منفی را دارند. همچنین فاصله ی بین راست گراها و چپ گراها در فرانسه، ایتالیا و یونان بیشتر از ۲۰ درصد است. در بریتانیا و اسپانیا نیز تفاوت های قابل توجهی دیده میشود.

۵- از سال ۲۰۱۰، کشورهای حوزه ی اروپا، مکانی برای زندگی حدود ۱۳ میلیون مهاجرمسلمان بوده اند.
در کشور آلمان، جمعیت مسلمانانی که در کشوری دیگر متولد شده اند، در اصل از مهاجران ترک تشکیل میشود اما همچنین شامل بسیاری از کسانی که در کزوو، عراق، بوسنی و هرزگوین و مراکش متولد شده اند نیز میشود. حدود ۳ میلیون مسلمانی که در فرانسه متولد نشده اند و آنجا زندگی می کنند، بیشتر شان از مستعمرات پیشین فرانسه یعنی الجزایر، مراکش و تونس هستند.
خشونت های اخیر در فرانسه و تظاهرات مخالفان مهاجرت در آلمان، توجهات را بیش از پیش به سمت جمعیت مسلمانان اروپا جلب کرد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، من جمله آلمان، انگلستان و هلند، نگرانی ها درباره ی رشد جوامع مسلمان، منجر به درخواست ها برای اعمال محدودیت ها در حوزه ی مهاجرت شده است. اما سوال اینست که جمعیت مسلمانان اروپا چقدر بزرگ است و این جمعیت با چه سرعتی در حال رشد است؟

منبع: دین آنلاین