🔹 پیاده رفتن به سمت مسجد ▪️ پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: کامل کردن وضو در شرایط سخت و گام برداشتن به سمت مسجد و بعد از هر نماز منتظر نماز دیگر بودن، گناهان را کاملا می‌شوید./مستدرک حاکم ▫️ نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: بزگرترین پاداش از آن کسانی است که […]

🔹 پیاده رفتن به سمت مسجد

▪️ پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: کامل کردن وضو در شرایط سخت و گام برداشتن به سمت مسجد و بعد از هر نماز منتظر نماز دیگر بودن، گناهان را کاملا می‌شوید./مستدرک حاکم
▫️ نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: بزگرترین پاداش از آن کسانی است که از مسجد دور هستند و پیاده به مسجد می‌آیند.

🔸 پیاده رفتن برای نماز جمعه
▪️ در حدیثی بنا به روایت سنن ترمذی آمده که پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده‌اند: شخصی که برای نماز جمعه پیاده برود، به ازای هر قدمی که بر می‌دارد، پاداش یک‌سال روزه و قیام شب بدو داده می‌شود.

🔹 پیاده رفتن با جنازه:
▪️ در حدیثی بنا به روایت حضرت انس-رضی الله عنه- نقل شده که مشاهده شده که پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- و حضرت ابوبکر-رضی الله عنه- و حضرت عمر-رضی الله عنه- جلوی جنازه و یا پشت سر آن پیاده می‌رفتند.

🔸 پیاده رفتن برای نماز عید:
▪️ بنا به روایت سنن ابن ماجه از حضرت عبدالله بن عمر-رضی الله عنه- نقل شده که: پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- برای نماز عید پیاده رفته و پیاده برگشته‌اند.