در صورت وتوی این پیش نویس لایحه در شورای امنیت سازمان ملل از سوی آمریکا، پیش نویس فوق به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد و تلاش می شود با دو سوم آرا به تصویب برسد. تصمیم مجمع سازمان ملل می تواند از برخی گام ها برای تغییر موقعیت قدس جلوگیری کند. پیش […]

در صورت وتوی این پیش نویس لایحه در شورای امنیت سازمان ملل از سوی آمریکا، پیش نویس فوق به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد و تلاش می شود با دو سوم آرا به تصویب برسد. تصمیم مجمع سازمان ملل می تواند از برخی گام ها برای تغییر موقعیت قدس جلوگیری کند.

پیش نویس لایحه که در آن تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد قدس “غیر قانونی” شناخته شده٬ امروز در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت.

این پیش نویس از سوی مصر که عضو شورای امنیت سازمان ملل است، با پیشنهاد فلسطین به این شورا ارائه خواهد شد.

در پیش نویس لایحه با اشاره به تصمیمات سازمان ملل در مورد قدس تا امروز آمده است که موقعیت نهایی قدس نه با اقدامات یک جانبه، بلکه در نتیجه مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل تعیین شود.

در این پیش نویس تصریح شده است: تمام اقدامات یک جانبه برای تغییر موقعیت یا ساختار جمعیتی قدس که غیر قانونی است٬ باید مطابق توافق نامه های مربوطه لغو شود.

در پیش نویس مذکور همچنین اشاره شده است که هیچ کشوری نباید سفارت خانه خود را به قدس منتقل کند.

در صورت وتوی این پیش نویس لایحه در شورای امنیت سازمان ملل از سوی آمریکا، پیش نویس فوق به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد و تلاش می شود با دو سوم آرا به تصویب برسد. تصمیم مجمع سازمان ملل می تواند از برخی گام ها برای تغییر موقعیت قدس جلوگیری کند.