انواروب: خبرنگار العربیه در شهر مدینه گزارشی در مورد یک اثر تاریخی معروف و ارزشمند برای مسلمان، در این شهر مقدس تهیه کرده است. این اثر به «بئر رومه» معروف است. بئر رومه چاهی است که طبق رویت‌های تاریخی خلیفه سوم مسلمانان عثمان‌بن‌عفان، هنگام هجرت پیغمبر به مدینه برای استفاده یاران محمد […]

 

 

 

انواروب: خبرنگار العربیه در شهر مدینه گزارشی در مورد یک اثر تاریخی معروف و ارزشمند برای مسلمان، در این شهر مقدس تهیه کرده است. این اثر به «بئر رومه» معروف است.

بئر رومه چاهی است که طبق رویت‌های تاریخی خلیفه سوم مسلمانان عثمان‌بن‌عفان، هنگام هجرت پیغمبر به مدینه برای استفاده یاران محمد (ص) آن را از شخصی بنام رومه الغفاری خرید و برای مسلمان وقف کرد، ارزش این اثر نه تنها از بعد معنوی بسیار مهم است بلکه از آن جهت نیز مهم است که پس از گذشت 1400 سال هنوز از آب این چاه برای آبیاری مزرعه‌ای که به همین نام (مزرعه بئر رومه) در مدینه معروف است، استفاده می‌شود.
گزارشگر العربیه می‌گوید «بئر رومه» و مزرعه آن در حال حاضر زیر نظر وزارت کشاورزی سعودی است.


حضرت عثمان بن عفان، از تجار معروف قریش قبل از اسلام بود. با روی آوردن به اسلام حضرت عثمان بن عفان از نزدیکان رسول الله و از ده صحابه بشارت یافته به بهشت از سوی پیغمبر شد. حضرت عثمان با یکی از دختران پیغمبر ازدواج کرد و پس از فوت همسرش با یکی دیگر از دختران پیغمبر ازدواج کرد به همین دلیل صحابه پیغمبر لقب «ذی النورین» به او دادند.

«بئر رومه» یکی از چاهای معروف شهر مدینه بود. مالک این چاه شخصی به نام «رومه الغفاری» بود. او در مقابل آب این چاه از مردم جو یا گندم می‌گرفت. وقتی پیامبر و یارانش وارد مدینه شدند، پیغمبر به او گفت حاضری این چاه را در مقابل چشمه‌ای در بهشت به ما بدهی؟ الغفاری پاسخ داد یا رسول الله من چاهی غیر از این ندارم و نمی توانم آن را به شما بدهم. خبر به حضرت عثمان رسید حضرت عثمان چاه را با قیمت 35 هزار درهم از «رومه الغفاری» خرید و سپس سراغ پیغمبر رفت و گفت یا رسول الله اگر «بئر رومه» را بخرم حاضری آن را در برابر چشمه‌ای در بهشت از من بگیری پیغمبر فرمود: آری، سپس عثمان گفت: من آن را خریدم و برای مسلمانان وقف کردم.

طبق این گزارش با اینکه بیش از 1400 سال از عمر این چاه می گذرد اما هنوز از آب آن برای آبیاری مزرعه‌‌ای در مدینه استفاده می‌شود. این مزرعه تحت اشراف وزارت کشاورزی سعودی است. مردم منطقه که با خبرنگار العربیه گفتگو کردند می‌گویند این مکان و این چاه بهتر بود که تحت پوشش مناطق سیاحتی و جز آثار باشد تا اینکه زیر نظر وزارت کشاورزی ناشناخته بماند.