انوار وب: بزودی کتاب با محوریت حجاب به قلم فیلسوف روسی ( على فياتشسلاف بولوسين ) روانه بازار خواهد شد. این کتاب به موضوع اهمیت حجاب و پوشش سر برای زن در ادیان  اسلام، مسیحیت و یهودیت پرداخته و سپس حجاب از نظر اسلام با توجه به آیات  قرآن و احادیث رسول خدا را مورد […]

انوار وب: بزودی کتاب با محوریت حجاب به قلم فیلسوف روسی ( على فياتشسلاف بولوسين ) روانه بازار خواهد شد.

این کتاب به موضوع اهمیت حجاب و پوشش سر برای زن در ادیان  اسلام، مسیحیت و یهودیت پرداخته و سپس حجاب از نظر اسلام با توجه به آیات  قرآن و احادیث رسول خدا را مورد بحث قرار داه است.

این کتاب حاوی آراء بسیاری از دانشمندان اسلامی که نسبت به بعضی از موضوعات حساس اظهار نظر نموده اند را بیان داشته از آن قبیل می توان موارد زیر را بر شمرد: برای زن حجاب لازم است یا پوشیه؟ زن در چه سنی باید حجاب را رعایت نماید؟ آیا زن مجبور به حفظ حجاب شود؟ نظر اسلام در مورد زنی که حجاب را رعایت نمی کند چیست؟ و نیز در ادامه این کتاب موضوع چگونه پوشیدن و حجاب را مطرح نموده و می پرسید: آیا حفظ حجاب با ورزش امکان پذیر است؟

این کتاب در ادامه به اهمیت حجاب از نگاه پزشکی و جنبه های سلامتی آن به زن پرداخته و بیان داشته که حجاب نماد دینداری زن و پایبندی به فرامین خدا و پیامبر می باشد و کرامت و شرافت زن را نیز در حفظ نموده  و نیز پشتوانه اجتماعی را نیز در بر دارد
منبع: الألوكة