بسیاری از مسلمانان قرآن را فقط برای دست‌‌یابی به اجر و ثواب اخروی تلاوت می‌کنند، اما از منافع بی‌شمار آن بی‌خبراند. در حالی که قرآن شاه‌راه حیات و زندگی است و نیت نیز در هر عمل بسیار مهم است. بر همین اساس توصیه می‌شود هنگام تلاوت قرآن مواظب نیت خویش باشیم تا بهترین بهره‌ها را […]

بسیاری از مسلمانان قرآن را فقط برای دست‌‌یابی به اجر و ثواب اخروی تلاوت می‌کنند، اما از منافع بی‌شمار آن بی‌خبراند.
در حالی که قرآن شاه‌راه حیات و زندگی است و نیت نیز در هر عمل بسیار مهم است.
بر همین اساس توصیه می‌شود هنگام تلاوت قرآن مواظب نیت خویش باشیم تا بهترین بهره‌ها را از آن نور ربانی ببریم.

پس قرآن بخوانیم:
۱- قرآن بخوانیم، برای بدست آوردن علم و سپس عمل نمودن بدان.
۲- قرآن بخوانیم، به قصد دست یابی به هدایت پروردگار.
۳- قرآن بخوانیم، به نیت هم‌کلام شدن با خداوند و مناجات با او تعالی.
۴- قرآن بخوانیم، به قصد دست یافتن به شفا و رهایی از امراض ظاهری و باطنی.
۵- قرآن بخوانیم، تا خداوند ما را از تاریکی‌ها رهانیده و به سوی نور رهنمون گرداند.
۶- قرآن بخوانیم، تا در زمره‌ی غافلان قرار نگیریم، بلکه نام خویش را در ردیف ذاکران ثبت کنیم.
۷- قرآن بخوانیم، به قصد زیاد شدن ایمان و یقین قلبی خویش.
۸- قرآن بخوانیم، به نیت به جای آوردن امر و فرمان پروردگار.
۹- قرآن بخوانیم، تا به اجر و ثواب دست یابیم و با هر حرف ۱۰ حسنه کسب نماییم. (بی گمان خداوند برای هر کس که بخواهد ثوابش را مضاعف می گرداند.)
۱۰- قرآن بخوانیم، تا قساوت قلب‌مان از بین برود و به آرامش و اطمینان دست یابیم و قلب را سر زنده و پویا و آباد گردانیم.
۱۱- قرآن بخوانیم، تا از خالق خویش ادب و اخلاق بیاموزیم.
۱۲- قرآن بخوانیم، تا به شفاعت آن در روز آخرت نایل شویم.
۱۳- قرآن بخوانیم، تا به وصیت رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و سلم) جامه‌ی عمل بپوشانیم.
۱۴ – قرآن بخوانیم، تا به رفع درجات خویش کمک کنیم.
۱۵ – قرآن بخوانیم، تا بوسیله‌ی آن تاج وقار و سربلندی را در قیامت نصیب والدین خود کنیم.
۱۶- قرآن بخوانیم، تا به وسیله آن به خداوندِ بالا مرتبه تقرب جوییم.
۱۷- قرآن بخوانیم، تا از خواص (اهل الله) به‌شمار آییم.
۱۸- قرآن بخوانیم، تا از آتش دوزخ رهایی یافته و عذاب الله را از خودمان دور گردانیم.
۱۹- قرآن بخوانیم، تا معیت و همراهی پروردگار خویش را بدست آوریم.
۲۰- قرآن بخوانیم، تا در هنگام پیری دچار فراموشی نشویم.
۲۱- قرآن بخوانیم، تا حجت و دلیلی باشد همراه ما نه بر علیه ما.
۲۲- قرآن بخوانیم، تا به وسیله آن ثابت قدم گردیم.
۲۳- قرآن بخوانیم، تا آرامش و سکینه‌ی خداوند نازل شده و ما را در پوشش رحمت خویش قرار دهد و خداوند از ما در عالم بالا یاد کند.
۲۴- قرآن بخوانیم، تا صاحب رائحه و بویی خوش و بهشتی گردیم.
۲۵- قرآن بخوانیم، تا در دنیا گمراه نشده و در آخرت نیز جزو اشقیا قرار نگیریم.
۲۶- قرآن بخوانیم، تا به وسیله آن خداوند حزن و غم و ناراحتی را از ما بزداید.
۲۷- قرآن بخوانیم، تا مونس و همدم ما در تنهایی قبر و تاریکی آن گردد و هنگام عبور از پل صراط نوری باشد و هدایتی برای دنیا و راهنمایی برای بهشت ما گردد.
۲۸- قرآن بخوانیم، تا از خیرات و برکات و فضل خداوند بهرمند گردیم.
۲۹- قرآن بخوانیم، تا با سفیران گرامی و نیکوکردار خداوند همراه گردیم. زیرا ماهر در قرآن با (السفرة الکرام البررة) همراه است
۳۰ – قرآن بخوانیم، تا الله تعالی با اخلاقی که رسولش را مزین کرده بود ما را زینت بخشد.

از خداوند متعال خواهانم قرآن را نور و چراغ هدایت همه‌ی ما بگرداند.

” آمین”

تهیه و تنظیم و ترجمه : یونس سلیمان زاده / سوزی محراب