درتحقيقات علمي جديدي مشخص شده كه لبخند وتبسم تاثيرمثبتي به مراتب بسياربيشتر ازآنچه درگذشته انتظار مي رفت دارد . مجله ” علوم رواني ” درتحقيقي كه آن را انتشارداده است با بررسي عكس هاي مختلفي كه درطول زندگي افرادي كه داراي طول عمربيشتري بوده اند ودر مناسبتهاي مختلف از آنها گرفته شده است به اين […]

درتحقيقات علمي جديدي مشخص شده كه لبخند وتبسم تاثيرمثبتي به مراتب بسياربيشتر ازآنچه درگذشته انتظار مي رفت دارد . مجله ” علوم رواني ” درتحقيقي كه آن را انتشارداده است با بررسي عكس هاي مختلفي كه درطول زندگي افرادي كه داراي طول عمربيشتري بوده اند ودر مناسبتهاي مختلف از آنها گرفته شده است به اين نتيجه رسيدند كه افراد مذكورتبسم برچهره داشته اند وعكس هاي آنان همراه با لبخند بوده است !

دانشمندان علوم رواني براين اعتقادند افرادي كه به تبسم ، خوشبختي و شادي علاقه نشان مي دهند داراي كمترين اختلالات رواني هستند كه اين امربرسلامتي آنان منعكس شده و در نتيجه كمتربه بيماري مبتلاء مي شوند ومدت طولاني تري زندگي مي كنند .
معروف است افرادي كه روزهاي زندگي خود را باشادي سپري مي كنند علاقه بيشتري به زندگي زناشويي سعادتمند ازخود نشان مي دهند و بيشتراز ديگران ازمهارتهاي اجتماعي بهره مي گيرند و اين موضوع به صورت افزايش لبخندهاي عريض برچهره هايشان نمايان مي شود .
حال ببينيم كه دين توحيدي اسلام دراين مورد چه نظري دارد ؟
خوانندگان عزيز !
هرباركه به يك بررسي علمي جديدي برخورد مي كنم كه نتيجه آن را دانشمندان براي اولين باراعلام كرده اند ، مشاهده مي كنم كه اصل اين نتيجه را تعاليم آسماني دين توحيدي اسلام بيان كرده است.
خداوند حكيم درعمل اين دين راكامل كرده وبه اتمام رسانده است وازصحبت درمورد هيچ موضوع مفيدي فروگذارنكرده مگرآنكه ازآن ، سخن به ميان آورده است وما را برانجام آن امرمفيد سفارش كرده است وازصحبت درمورد هيچ موضوع زيانباري نيزفروگذارنكرده مگرآنكه ما راازآن امرمضر برحذرداشته است.
اين كلام زيباي پيامبراعظم (ص) است كه ما رابرانجام تبسم سفارش مي كند ومي فرمايد :
” تبسم توبرصورت برادرت صدقه است .”
اين سخن گهربارتشويقي براي تمامي انسانهاست تا ” فرهنگ تبسم ” را بياموزند وسرور وخوشبختي رادربين خود انتشاردهند تا به يك زندگي بهتردست يابند .
اگركسي در رفتارو زندگي پيامبراكرم (ص) دقت كند درخواهد يافت كه زندگي اين بزرگوار به بركت لطف و رحمت الهي سرشارازخوش بيني ، تبسم وشادي بوده است .
او براي كاري ازاموردنيوي خشمگين نمي شد وبراي چيزي دراين زندگي فاني دنيا غمگين نمي گرديد وهرگزطالب خشونت وانتقام گيري نبود ؛ بلكه اين مرد الهي شخصيتي ملايم وصبوربود كه براي تمام انسانها خيروخوبي مي خواست .
بي دليل نيست كه پروردگارجهانيان دركتاب مقدس خود اورا رحمتي براي جهانيان توصيف مي كند و مي فرمايد :
” وما تو را نفرستاديم مگراينكه رحمتي براي جهانيان باشي . ” ( انبياء/107 )
بنابراين اوهم براي انسان مؤمن رحمت است وهم براي انسان كافر ! زيرا كه اگرهرانساني تعاليم او را درزندگي اش پياده كند به خير فراواني دردنيا وآخرت دست مي يابد !
واينجاست كه اعجاز گفتارو رفتارپيامبر (ص) درمورد تبسم وسفارش كردن به آن آشكارمي شود وعجيب آنكه اين سنت نبوي درزماني بود كه اعراب جاهلي مي پنداشتند كه لبخند نشانه اي ازضعف و درماندگي است ويك مرد عرب نبايد تبسمي برچهره داشته باشد؛ بلكه بايد چهره اي عبوس و درهم كشيده داشته باشد تا مردم را به واسطه ي آن بترساند وتحت تاثير خود قرار دهد ! ولي رسول خدا آمد تا اين مفاهيم غلط را اصلاح كند وتاكيد كند كه تبسم و لبخند بهترين و ارزانترين هديه اي است كه مي تواني آن را به برادران ديني ات و دوستانت تقديم كني .
هم اكنون آيا مي خواهي كه خداوند سبحان عمرت را فزوني دهد ؟!
اگرچنين آرزويي داري پس بنابراين ازاين لحظه به بعد ” هنرلبخند زدن” را بياموز تا ازيك زندگي آرام وسعادتمندانه برخوردارشوي وسايه ي شوم بيماريها ازتودورشود .
همانگونه كه خداوند سبحان درآيه 58 سوره يونس فرموده است بهترين چيزي كه مؤمن را به شادي فرا مي خواند همانا رحمت خداوند تبارك وتعالي است كه ما را به آن امركرده است ومي فرمايد :

” ( اي پيامبر) بگو : بايد به فضل ورحمت خداوند شادمان شوند كه آن بهتر ازهر ثروتي است كه (ديگران) براي خود اندوخته مي كنند ! “

به قلم: عبد الدائم الكحيل