روانشناسان همواره با ارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی زمینه های رشد فرزندان کوشیده اند.در ادامه با چندین تکنیک مهم تربیتی که متکی بر روایات اسلامی هستند آشنا خواهید شد. ۱- هدیه را اول به دختر بدهید.۲- با طفل خود بازی کودکانه بکنید.۳- اطفال را بخاطر گریه هاشان نزنید. ۴- فرزندان خود را ببوسید. پس همانا […]

 روانشناسان همواره با ارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی زمینه های رشد فرزندان کوشیده اند.در ادامه با چندین تکنیک مهم تربیتی که متکی بر روایات اسلامی هستند آشنا خواهید شد.

۱- هدیه را اول به دختر بدهید.
۲- با طفل خود بازی کودکانه بکنید.
۳- اطفال را بخاطر گریه هاشان نزنید.

۴- فرزندان خود را ببوسید. پس همانا برای هر بوسیدن درجه ای در بهشت است.
۵- با سلام کردن به فرزندتان به او شخصیت دهید.
۶- کودک را در کارهای کودکانه خود تمسخر نکنید و کارهایش را احمقانه نخوانید.
۷- فرزند را زیاد امر و نهی نکنید تا جرات پیدا کند و در بزرگسالی نافرمان شود.
۸- به فرزندان خود شخصیت بدهید
۹- به وعده خود وفا کنید.
۱۰- .در کودکان عشق و علاقه به نماز را ایجاد کنیم.

۱۱- لوس کردن، کودکان را موجوداتی ضعیف و بی اراده بار می آورد.
۱۲- کودک را تحقیر نکنید.
۱۳- برای کودکان خود دعا کنید.
۱۴- تذکرات را با ملایمات بیان کنید تا سدی بین والدین و فرزندان نشود.
۱۵- اگر کودک در خانه مورد احترام باشد، کمتر از اوامر پدر و مادر سرپیچی می کند.
احترام به کودک و حسن معاشرت پدر و مادر با وی یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد شخصیت در کودک است.
۱۶- مربی خوب کسی است که خواسته های کودک را از راه های صحیح و با روش درست تعدیل کند.
۱۷- ایمان را در کودکتان تقویت کنید.
۱۸- از مچ گیری و رفتار سرورانه با کودکان بپرهیزید. و از تغافل استفاده کنید.
۱۹- فرزند را راستگو تربیت کنید.
در خانه طوری رفتار کنید که اطفال به راستگویی عادت کنند.

۲۰- کودک را نترسانید زیرا ترس شخصیت کودک را از بین می برد و دچار اختلال روانی می کند.
۲۱- نوازش یکی از غذاهای روانی کودک است باید به اندازه کافی از آن تغذیه شود.
۲۲- زشتی گناه و تنفر مردم از گناهکار را به کودک بفهمانید.
۲۳- بستر بچه ها از ۶ سالگی از هم جدا باشد.
۲۴- تذکرات وقتی اثر دارند که والدین خود مجری و عامل آنها باشند.
توجه داشته باشید فرزندان آنگونه که ما می خواهیم نمی شوند بلکه آن طوری که ما هستیم می شوند.
۲۵- بین نظم در خانه و بیرون فرق قائل شوید و اجازه دهید در خانه آزادانه بازی کنند.
۲۶- رفتارهای غیر منتظرانه کودکان را تا حدودی تحمل کنید.
۲۷- در تذکر، دیگران را به رخ او نکشید و کسی را با او مقایسه نکنید.
۲۸- از طریق داستان سرایی بسیاری از مفاهیم خوب را به کودک القا کنید.
۲۹- شیطنت کودک در خردسالی نشان دهنده زیادی عقل او در بزرگسالی است آن را سرکوب نکنید.

۳۰- کودکان را از ۷ سالگی امر به نماز و از ۹ سالگی به روزه کنید.
۳۱- به فرزند خود قرآن بیاموزید.
۳۲- از متهم کردن اطفال به دروغ گویی خودداری کنید.
۳۳- حس کنجکاوی کودک را با حوصله ارضا کنید.
۳۴- در برابر فرزندان هیچ گاه مشاجره نکنید.
۳۵- کودکان از مرگ در هراسند بخصوص مرگ والدین پس مدام نگویید خدا مرگم بده
۳۶- استعدادهای فرزندان را کشف کنید و آن ها را شکوفا کنید.
۳۷- از نظر مادی نه بی توجه باشید نه کودک را ارضا کنید هر دو خطرناک است.
۳۸- تنها نقطه امید و مایه شادی کودک، مهر پدر و مادر است روان او را مضطرب نسازید.
۳۹- مناسب تکامل کودک به او آزادی دهید و او را به اختیار خودش بگذارید.
۴۰- تربیت فرزند و آموزش واجبات از وظایف والدین است و کسانی که به این امر توجه ندارند مورد نکوهش هستن.
منبع: جهان نیوز