پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن ها گوش فرا میدهند و بهترین آن را پیروی می کنند اینانند که خداوند راهنمایی شان نموده و اینان، همانند خردمندانند. – موفقیت ها در سرزمین امکانات خواهند رویید و بسیاری از این امکانات، پیش از آن که فیزیکی باشند در اندیشه ما جای دارند. […]

پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن ها گوش فرا میدهند و بهترین آن را پیروی می کنند اینانند که خداوند راهنمایی شان نموده و اینان، همانند خردمندانند.

– موفقیت ها در سرزمین امکانات خواهند رویید و بسیاری از این امکانات، پیش از آن که فیزیکی باشند در اندیشه ما جای دارند. امروزه عقیده بر این است که یک موفقیت بزرگ، سایه امتدادیافته یک اندیشه بزرگ است.

– اگر کسی به شما بباوراند که می توانید، او موفقیت شما را رقم زده است.

– بهترین و مطمئن ترین ابزار ممکن برای نیل به موفقیت در زندگی، داشتن یک تصویر ذهنی مثبت از خویش است. برای ایجاد این تصویر، همیشه هر کاری را که آغاز می کنید، به پایان برسانید.

– کارآیی، کار را درست انجام دادن است و اثربخشی، کارِ درست را انجام دادن.

– خود آغازگر باشید و ننشینید تا دیگران شما را راه بیندازند.

– بزرگ ترین قدم، اولین قدم است.

– و…برای انسان، جز حاصل تلاش او نخواهد بود.

– بهای تلاش برای موفقیت، در مقایسه با بهای شکست، بسیار ناچیز است.

– انسانی با هوش متوسط، ولی با پشت کار بالا، به موفقیت نزدیک تر است تا انسانی با هوش بالا؛ ولی با پشت کار پایین.

– آنان که کاری را ناممکن می پندارند، معمولاً با شنیدن خبر انجام آن توسط دیگران، یکه خواهند خورد.

– مادامی که همه توان خود را به کار گرفته باشی، برد و باخت اهمیت چندانی نخواهد داشت و مادامی که از شکست خود چیزی آموخته باشی، هرگز نباخته ای.

– اگر از شکست بهراسی، هرگز دست به کاری نخواهی زد.

– زمان شما، پیوسته به سرقت می رود؛ سارقان زمان را بشناسید. زمان نه قابل بازیافت است و نه قابل جایگزینی؛ عمرتان را دریابید.

– بر عمرت حریص تر باش تا بر درهم و دینارت.

– اگر زمان را تباه کنیم، زمان نیز ما را تباه خواهد کرد. همین الان تصمیم بگیر؛ برنامه بریز و فرصت بودن و شدن را هم اکنون و نه فردا، رقم بزن.

– اگر می خواهید از یک ساعت یا یک روز یا یک هفته یا یک ماه و یا یک سال از زندگی خود لذت ببرید، به ترتیب یا چرت بزنید یا به مسافرت بروید یا یک خبر خوب بشنوید یا به مرخصی بروید و یا ارث ببرید؛ امّا اگر می خواهید یک عمر از زندگی خود لذت ببرید، از کاری که می کنید، لذت ببرید و این، تنها در سایه برنامه ریزی میسر می گردد.

– انسان بی برنامه، اتومبیل بدون فرمانی است که بهترین صلاحش آن است که همواره خاموش بماند.

– برنامه، برج مراقبت زندگی است؛ برنامه، گذرنامه زندگی است و انسان بی برنامه، انسان بی کارنامه است؛ خوابش با وحشت است و بیداری اش با مشقت.

– در برنامه ریزی، الزاماً و همه جا، کوتاه ترین راه، بهترین راه نیست؛ ساده ترین راه بهترین راه نیست و آسان ترین راه نیز بهترین راه نیست.

– مردم اغلب از نبود وقت، شکایت می کنند؛ در حالی که مشکل اصلی آنها بی هدفی است.

– اگر ندانی به کجا می روی، چگونه می توانی انتظار داشته باشی که به آن جا برسی؟ اگر این گونه باشی، در معرض خطر آنی که هر اتوبوسی تو را با خود ببرد.

– هر حرکتی، نیازمند شناخت هست.

– یک فرد عادی، ولی با هدف، می تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد؛ ولی یک فرد بی هدف، همواره یک فرد عادی باقی خواهد ماند.

– تقصیر را به گردن دیگران نیندازید و مسئولیت کامل هر بخش از زندگی تان را شخصاً به عهده بگیرید.

– به جای آن که بر تاریکی لعنت بفرستی، شمعی روشن کن.

– دیگران به کرده های شما بیشتر توجه دارند تا به گفته های شما.

– بد نگوییم، بد نشنویم، بد نبینیم و بالاخره بد نیندیشیم.

– بهبود دائمی شخصیت و رفتار خود را وجهه همت خویش قرار دهید.

– گاهی به خوب «نه» بگویید تا خوب ترین، نصیب شما شود.

– دو آزمندند که سیر نشوند؛ آن کس که علم آموزد و آن کس که مال اندوزد.

– انسانی که به داشتن و انباشتن، دلخوش شود، از یافتن دور می شود.

– درک یک مشکل، همیشه مساوی با حل آن نیست؛ ولی تا مشکل را خوب درک نکنی، هرگز راه حلی برای آن نخواهی یافت. در فرصت محدود عمر، از وجود خود دریایی بسازید که از جویبار حقیری که به چاله ای می ریزد، مرواریدی صید نخواهد شد.

– مهم این نیست که در زندگی شما چه اتفاقی می افتد؛ مهم آن است که شما چگونه با آن مواجه می شوید. آری، این نه شرایط و اوضاع، بلکه واکنش شما نسبت به آنهاست که در نهایت، موفقیت یا شکست شما را رقم می زند.

– من از بسیاری از مردم موفق ترم؛ اما همواره می توانم از این که هستم نیز موفق تر باشم.