چهار سخن از چهار خلیفه رسول‌الله -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- ▪️ سیدنا ابوبکر صدیق -رضی الله عنه-: با شخصی دوستی کن که نیکی کرده فراموش کند . ▫️ سیدنا حضرت عمر فاروق-رضی الله عنه-: مرگ را به یاد داشته باشید ولی آرزوی مرگ نکنید . ▪️ سیدنا عثمان ذوالنورین-رضی الله عنه-: اولین منزل […]

چهار سخن از چهار خلیفه رسول‌الله -صلی الله علیه وعلی آله وسلم-

▪️ سیدنا ابوبکر صدیق -رضی الله عنه-:
با شخصی دوستی کن که نیکی کرده فراموش کند .

▫️ سیدنا حضرت عمر فاروق-رضی الله عنه-:
مرگ را به یاد داشته باشید ولی آرزوی مرگ نکنید .

▪️ سیدنا عثمان ذوالنورین-رضی الله عنه-:
اولین منزل آخرت قبر است اگر در آن رستگار شوید منازل دیگر نیز آسان می‌شود.

▫️ سیدنا علی مرتضی-رضی الله عنه-:
همیشه راست بگوید تا نیاز به قسم خوردن نداشته باشید.