تغییر حالت از حماسه شدید به طرف سستی و تنبلی و کوشش به سوی عبادت حاشیه ای …این حال بسیاری از مسلمانان بعد از ماه رمضان است.آنجا که در این ماه مبارک بر عبادت و بندگی از جمله نماز،تلاوت قران،صدقات،و صله رحم می افزایند… اما بعد از ماه رمضان همه امور به حالت قبل از […]

تغییر حالت از حماسه شدید به طرف سستی و تنبلی و کوشش به سوی عبادت حاشیه ای …این حال بسیاری از مسلمانان بعد از ماه رمضان است.آنجا که در این ماه مبارک بر عبادت و بندگی از جمله نماز،تلاوت قران،صدقات،و صله رحم می افزایند…

اما بعد از ماه رمضان همه امور به حالت قبل از رمضان برمیگردد،نماز را در حالت سسستی و بی حالی میخوانند از قرآن بیگانه میشوند،بخل میورزند، صله رحم قطع میگردد، و ماه رمضان با آن نسیم ها و نفحه های حیات بخشش جز نامی از آن باقی نمی ماند.

 
چگونه ماه رمضان را به دوازده ماه تبدیل نماییم نه تنها یک ماه؟و چگونه در دیگر ماهها نیز عبادت و بندگی را به عبادت و بندگی در سطح آن برسانیم؟

1.نماز:چنان بخوانیم که خداوند به آن فرمان داده و از ما خواسته است.مردها نمازهایشان  را در مسجدها می خوانند و زنان آن را در اول وقت بر پای میدارند هرچند وظایف دیگری داشته باشند ،همراه با انجام نمازهای سنت.در ماه رمضان بر اثر نرم شدن دل مومن انجام عبادت ها آسان میگردد.پس باید رمضان را فرصتی برای تمرین نفس و عادت دادن آن به خواندن سنتهای قبل و بعد از نمازهای واجب ،صلاه الضحی،نماز حاجت و نماز استخاره دانست.

2.خشوع در نماز:عادت دادن نفس بر رعایت خشوع در نماز و فهم معانی آن تا این که از نماز خواندن لذت ببریم و در انتظار آن بنشینیم و کسی که در ماه رمضان نتواند این معانی را بدست آورد در غیر رمضان هرگز نخواهد توانست.

3.قران:حریص بودن بر ختم تلاوت قرآن با تمام توانی که دارد،امام ابوحنیفه 60بار در ماه رمضان قرآن را ختم میکرد.و با این که واجب است قرآن را با تدبر تلاوت نمود پس ممکن است در رمضان ان را بخاطر حسنات تلاوت نمود.هر حسنه ای ده برابر نوشته میشود و هر حرفی حسنه ای دارد.پس تو در رمضان در مسابقه با زمان قرار داری.

4.قیام:قیام الیل عبادتی است که در ماه رمضان باید بر انجام آن حریص بود،باید با خداوند سپس با نفس خود عهد و پیمان ببندیم که بعد از ماه رمضان نیز بر آن مداومت داشته باشیم.

5.انفاق:نفس انسان بر محبت مال سرشته شده است پس هرگاه آن را در راه خداوند انفاق نمودی این بدان معناست که محبت خداوند در دل تو بیشتر از محبت مال است و صدقه را در ماه رمضان روزانه بگردانیم اندک یا بسیار باشد تا این که بعد از ماه رمضان نیز به انفاق در راه خدا عادت کنیم.

6.صله رحم:صله رحم از جمله امور مهم درماه مبارک رمضان میباشد و به خواهران میگویم:میهمانداری را به بهانه فراغت برای عبادت و بندگی ترک نکن و بلکه در انجام میهمانداری تکلف ننما و از امور خلاف شرع از قبیل اسراف در غذا تفاخر و مباهات پرهیز کن پیامبر (ص) ما را بر افطار دادن به روزه داران هرچند خرمایی بوده باشد تشویق نموده است گرد امدن بر یک سفره گاهی از عبادت چهل شبانه روز بهتر میباشد چنان که سیدنا علی بن ابی طالب میفرماید،زیرا دل را نرم میکند و گشادگی و شادمانی را در بین مردم بیشتر مینماید اگر ممکن میبود کسانی را که در بین ما و آنان مشکلات و عداوتی وجود دارد جهت اصلاح ذات البین به خانه هایمان دعوت کنیم خداوند در هر روز دوشنبه و پنجشنبه گناهان همه کس را میبخشاید جز کسانی که در بینشان دشمنی و عداوت وجود داشته باشد آنان را به حال خود رها میکند تا زمانی که صلح نمایند پس اختلافاتی که باهم داریم دور نماییم و بخاطر خدا با کسانی که صله رحم را با ما قطع کرده اند ارتباط برقرار کنیم.

7.زبانت را کنترل کن:زبانت را بر گفتار حق امر به معروف و نهی از منکر دوری از غیبت و محرمات جلوگیری از بلند کردن صدا بر سر همسر و فرزند و همسایه ها عادت ده(ان انکر الاصوات لصوت الحمیر)زشتترین صدا ،صدای خران است(زشتی ان بیشتر از نظر بلندیست)لقمان19.و تلاش کن زبانت مرطوب به ذکر خدا باشد.

8.از تماشا کردن تلویزیون بر حذر باش:تماشای تلویزیونی که برنامه های خلاف ادب و عفت پخش میکند.حسنات را از بین میبرد چنان که آتش هیزم را میسوزاند و از بین میبرد.ماه رمضان بسیار با ارزش است و وقتی برای ضایع کردن نداریم چنانکه بیشتر شبکه های تلویزیونی غیر اسلامی پر از برنامه هایی است که زنان عریان و بی بند و بار در ان نمایان میشوند و ما نیازی به آن نداریم.

9.اهتمام ورزیدن به دعوت الی الله:این بدان خاطر است که دلها در رمضان آمادگی هدایت و دوری از گناهان را دارند.

10.اعتکاف:زن میتواند در خانه  اش مشغول عبادت و بندگی شود و مردان در مسجدها این سنتی است که از پیامبر (ص)به ما رسیده است و با این برنامه ده اخر رمضان از غذا بکاهیم تا اینکه زن نیز بیشتر وقتش را در آشپزخانه نگذراند و هرکس با نیت صادقانه تلاش کند خداوند شب قدر را نصیب او خواهد نمود این شب هدیه ای از جانب خداوند عز و جل برای انسانهای متقی و پرهیزگار است.

11.توبه به سوی خدا:شستشو دادن نفس از گناهان و چرک آن در خلال ماه رمضان و عزم راسخ و اراده آهنین برای رجوع به گناه و پشیمانی بر مافات و برگشت دادن مظالم به صاحبانش.

12.جدول حسنات:ممکن است این نصیحت ها از طریق جدولی روزانه به یک برنامه عملی تبدیل گردد که روزه دار هر روز به مقدار توان و التزام به عبادت ها در ان خانه هایی را که  به اعمال انجام نشده مربوط میشود با رنگی تیره یا سیاه پر کند پس در صورتی که در انتهای رمضان رنگ سیاه کمتر باشد این مژده ای برای سفیدی و نورانی بودن کتاب اعمال او در روز قیامت خواهد بود.از خدا میخواهیم که هیچ مسلمانی در جدولش مساحت های سیاه را بیشتر نبیند.ان شاءالله
نویسنده:راغب السرجانی.
ترجمه :خالد ایوبی نیا
منبع: پینوس