انوار وب: شش افسر نیروی دریایی استرالیا به خاطر گذاشتن کامنت های ضد اسلامی بر روی فیس بوک از کار اخراج شدند. ادمیرال ری گریگز،فرمانده نیروی دریایی استرالیا در این باره گفت:ما متوجه شدیم که تعدادی از پرسنل نیروی دریایی کامنت های نامناسبی را روی  فیس بوک گذاشته اند و یا وابسته به رسانه های […]

انوار وب: شش افسر نیروی دریایی استرالیا به خاطر گذاشتن کامنت های ضد اسلامی بر روی فیس بوک از کار اخراج شدند.

ادمیرال ری گریگز،فرمانده نیروی دریایی استرالیا در این باره گفت:ما متوجه شدیم که تعدادی از پرسنل نیروی دریایی کامنت های نامناسبی را روی  فیس بوک گذاشته اند و یا وابسته به رسانه های اجتماعی مختلف هستند که مطابق با ارزش های ما نیست.
وی افزود:برخی از ملوانان در این زمینه از کار اخراج شده و برخی نیز تنبیه و یا تحریم شده اند.
گریگز ادامه داد:این افراد در ارتباط با لیگ دفاعی افراطی استرالیا هستند هر چند هنوز نسبت به عضویت آنها در این گروه ها تردید داریم.
منبع: شبستان