امام حسن بصری-رحمه الله- شبی این دعا را زیاد خواند: بار خدایا! بیامرز هر کسی که به من ظلم کرده است. صبح‌گاه شخصی نزد ایشان آمد و گفت: شما دیشب آنقدر این دعا را تکرار کردید که با خودم گفتم کاش من از کسانی بودم که به شما ظلم کرده بودم. چرا چنین دعای کردی؟ […]

امام حسن بصری-رحمه الله- شبی این دعا را زیاد خواند: بار خدایا! بیامرز هر کسی که به من ظلم کرده است.
صبح‌گاه شخصی نزد ایشان آمد و گفت: شما دیشب آنقدر این دعا را تکرار کردید که با خودم گفتم کاش من از کسانی بودم که به شما ظلم کرده بودم. چرا چنین دعای کردی؟
شیخ حسن گفت: مگر نخوانده‌ای که خداوند فرموده است: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ/الشوری۴۰
پس هر که عفو و نیکوکاری پیشه کند، پاداش او بر خداوند است.