انوار وب: براساس اخبار منتشر شده آخرین مسلمان بازمانده منطقه « امبکی» درآفریقای مرکزی به طرز فجیعی کشته شد.به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، براساس مقاله ای که در روزنامه لوموند فرانسه به چاپ رسیده است گروههای افراطی ضد اسلامی در آفریقای مرکزی آخرین مسلمان بازمانده از کشتارهای غیر انسانی را در محله ای به نام […]

انوار وب: براساس اخبار منتشر شده آخرین مسلمان بازمانده منطقه « امبکی» درآفریقای مرکزی به طرز فجیعی کشته شد.
به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، براساس مقاله ای که در روزنامه لوموند فرانسه به چاپ رسیده است گروههای افراطی ضد اسلامی در آفریقای مرکزی آخرین مسلمان بازمانده از کشتارهای غیر انسانی را در محله ای به نام «امبکی» در آفریقای مرکزی به طرز فجیعی کشتند.

ریموند مونگباندی، شهردار این منطقه ابراز کرد که « صالح دیدو» تنها مسلمان بازمانده این منطقه به دنبال خشونتهای اعمال شده بر مسلمانان کشته شد.
بر همین اساس هزاران تن از مسلمانان ساکن پایتخت از ترس از دست دادن جانشان شهر بانگی را ترک کرده اند.
صالح دیدو تنها مسلمانی بود که ترجیح داد در خانه اش بماند و یکبار در مصاحبه ای گفت: من اینجا به دنیا آمدم، کودکانم در اینجا به دنیا آمده اند از 5 سال پیش در شهرداری مشغول به کار شدن من قسم خوردم من میهن پرست هستم چرا باید خانه ام را ترک کنم.
صالح پیش از این گفته بود که افراطی های آنتی بالاکا تا پیش از این سه بار او را تهدید کرده بودند که منطقه را ترک کند.
آنتی بالاکا، شبه نظامیان مسیحی هستند که مسلمانان را به تخلیه خانه هایشان وا می دارند و در صورت سرپیچی آنها را می کشتند.
منبع: شبستان