انوار وب: یک حمله کننده انتحاری درهرات قبل از رسیدن به هدف ، براثرمنفجرشدن مواد کارگذاری شده دربدنش ازپای درآمد. این حادثه حوالی ساعت ۴:۳۰ دقیقه عصر جمعه درداخل مسجد جامع بزرگ شهرهرات بوقوع پیوست. مقامهای امنیتی درهرات میگویند: این حمله کننده انتحاری زمانی کشته شد، که قصد داشت درداخل یکی از وضو خانه های […]

انوار وب: یک حمله کننده انتحاری درهرات قبل از رسیدن به هدف ، براثرمنفجرشدن مواد کارگذاری شده دربدنش ازپای درآمد. این حادثه حوالی ساعت ۴:۳۰ دقیقه عصر جمعه درداخل مسجد جامع بزرگ شهرهرات بوقوع پیوست.

مقامهای امنیتی درهرات میگویند: این حمله کننده انتحاری زمانی کشته شد، که قصد داشت درداخل یکی از وضو خانه های مسجد جامع […]

یک حمله کننده انتحاری درهرات قبل از رسیدن به هدف ، براثرمنفجرشدن مواد کارگذاری شده دربدنش ازپای درآمد. این حادثه حوالی ساعت ۴:۳۰ دقیقه عصر جمعه درداخل مسجد جامع بزرگ شهرهرات بوقوع پیوست.

مقامهای امنیتی درهرات میگویند: این حمله کننده انتحاری زمانی کشته شد، که قصد داشت درداخل یکی از وضو خانه های مسجد جامع بزرگ شهرهرات مواد انفجاری را دربدنش جابجا نماید.

یک منبع که خواست نامی ازوی نبریم گفت: تحقیقآت ابتدائی بیانگرآنست که این حمله کننده انتحاری قصد حمله به جان مقامهای دولتی را درهنگام حضوردرنمازشام داشته است.

گفته میشود: بررسی های بیشتر به منظور شناسایی هویت این حمله کننده انتحاری آغازگردیده است.

مسئولیت این حمله را تا به حال هیچ گروهی به دوش نگرفته است.
منبع: کهندژ