انواروب: افراد ناشناس در آلمان طی اقدامی روی دیوار مسجد انجمن اسلامی در شهر فرایبورگ آلمان تصویر صلیب شکسته کشیدند. زیا چلیک، رئیس انجمن “İslamisches Zentrum Freiburg” در گفتگو با خبرنگار آناتولی اعلام کرد: تصویر صلیب شکسته بر روی دیوار مسجد انجمن اسلامی در شهر فرایبورگ آلمان توسط افراد ناشناس کشیده شده است. چلیک ضمن […]

انواروب: افراد ناشناس در آلمان طی اقدامی روی دیوار مسجد انجمن اسلامی در شهر فرایبورگ آلمان تصویر صلیب شکسته کشیدند.

زیا چلیک، رئیس انجمن “İslamisches Zentrum Freiburg” در گفتگو با خبرنگار آناتولی اعلام کرد: تصویر صلیب شکسته بر روی دیوار مسجد انجمن اسلامی در شهر فرایبورگ آلمان توسط افراد ناشناس کشیده شده است.

چلیک ضمن محکوم کردن این اقدام اسلام ستیزانه در آلمان افزود: این افراد تصویر دو صلیب شکسته را در سمت راست و چپ در ورودی مسجد کشیده اند.

چلیک با بیان اینکه موضوع را به پلیس اطلاع داده اند گفت: پلیس اظهار داشته که این حادثه را بررسی خواهند کرد.
منبع: آناتولی