🔹  علامه ابن وهب-رحمه الله-: عجله و شتاب کردن فتوا نوعی از جهالت و دیوانگی ست. 🔸 امام مالک-رحمه الله-: تا زمانی که هفتاد نفر به اهلیت من در مورد فتوا دادن، شهادت ندادند من فتوا ندادم. 🔹ابن عيينة-رحمه الله-: جسورترین مردم در فتوا، کم علم ترین انان ست. 🔸 حضرت سفیان-رحمه الله-: من فقها […]

🔹  علامه ابن وهب-رحمه الله-: عجله و شتاب کردن فتوا نوعی از جهالت و دیوانگی ست.

🔸 امام مالک-رحمه الله-: تا زمانی که هفتاد نفر به اهلیت من در مورد فتوا دادن، شهادت ندادند من فتوا ندادم.

🔹ابن عيينة-رحمه الله-: جسورترین مردم در فتوا، کم علم ترین انان ست.

🔸 حضرت سفیان-رحمه الله-: من فقها را در حالی دیده ام که تا زمانی که مجبور نمی شدند فتوا نمی داند و خوش نداشتند به مسائل پاسخ بدهند . آگاه ترین فقها به فتوا ساکت ترین آنان و جاهل ترین شان، حاضر جواب ترین شان بود.

🔹حضرت سحنون-رحمه الله-: به جز مفتی من کسی را ندیدم که آخرت خود را به دنیای دیگری بفروشد.

🔸 امام احمد بن حنبل-رحمه الله-: از مسئله ای درآن آگاهی نداری خودداری نکن.

🔹  از امام مالک-رحمه الله-  ۴۸ مسئله  پرسیدند، در جواب ۳۲ تا از آنها گفت: نمی دانم.

🔸 حضرت عثمان بن عاصم-رحمه الله-: برخی در مورد مسائلی فتوا می دهند، که اگر نزد عمر بن خطاب برده می شد، برای پاسخ آنها اهل بدر را جمع می کرد.

🔹 امام قاضی ابویوسف-رحمه الله-: از تمام فتوایی که دادم رجوع کردم مگر آنچه که موافق قرآن و سنت بوده است.

🔸 از حسن بن زیاد لؤلؤي -رحمه الله- در مسئله ای سوال شد و او اشتباه جواب داده بود. وقتی که سوال کننده رفت و او فهمید که اشتباه پاسخ داده، به شخصی پول داد تا در بازار داد بزند، که حسن بن زیاد، در جواب فتوایی اشتباه کرده است. هرکس تا به حال از او سوال کرده، نزد حسن بن زیاد برود. و اینکار را ادامه داد تا اینکه سوال کننده نزد حسن بن زیاد برگشت. و پاسخ صحیح را بدو داد.