مسلمین ایتالیا مجبورند به سبب کمبود مساجد، در انباریها، پارکها وگاراژها نماز بخوانند. این مساله، نارضایتی آنها را از این وضعیت برانگیخته است.    کاتولیک، بودیسم، یهودیت، و مورمونها، در ایتالیا به عنوان ادیان رسمی شناخته شده اند. این درحالی است که اسلام، به عنوان دومین و بزرگترین دین در این کشور، هنوز رسمیت نیافته […]

مسلمین ایتالیا مجبورند به سبب کمبود مساجد، در انباریها، پارکها وگاراژها نماز بخوانند. این مساله، نارضایتی آنها را از این وضعیت برانگیخته است. 

 

کاتولیک، بودیسم، یهودیت، و مورمونها، در ایتالیا به عنوان ادیان رسمی شناخته شده اند. این درحالی است که اسلام، به عنوان دومین و بزرگترین دین در این کشور، هنوز رسمیت نیافته است. 

برای یک و نیم میلیون مسلمان در ایتالیا، تنها دو مسجد در رم و میلان به شکل و نام مسجد وجود دارند. علاوه بر این،  تعدادی محدودی ( حدود پنج) مکان، به عنوان مسجد استفاده می شود که آنها هم در واقع مراکز فرهنگی محسوب میگردند. 

این وضعیت، درست برخلاف سایر کشورهای اروپایی است. در آلمان، 140 مسجد با گنبد و مناره وجود دارد. در بریتانیا، حدود 200 مسجد رسمی یافت می شود. علیرغم گزارش جمعیت اسلامی ونیز مبنی بر ارتباط خوب مسلمانان با مسئولین محلی، اکثریت مسلمانان مجبورند که از درد کمبود مساجد، در مکانهایی نظیر، گاراژ و آپارتمانهای خود نماز بخوانند. نزدیک ترین مرکز اسلامی در مارگرا قرار دارد که آن هم حدود ده کیلومتر فاصله دارد. 

محمد امین الاحدب، رئیس جمعیت اسلامی ونیز میگوید: ” ما برای برپایی نمار، نیاز به مکانهایی داریم که متعلق به خودمان باشد. هر روز مسلمانان زیادی از ونیز دیدن می کنند و از ما میپرسند که چرا حتی یک مسجد هم ندارید؟”

 

منبع: اصلاح