انواروب: جمعی از مسلمانان عضو مرکز اسلامی شهر “دونستک ” اکراین طی عیادت و بازدید از بیمارستان نظامی این شهر، مقادیری غذا و نوشیدنی به سربازان و شهرواندان زخمی تقدیم نمودند.   علاوه بر این، تعداد دیگری از خیرین مسلمان شهر دونستک، مقادیر زیادی کمک شامل لباس و دیگر وسایل مورد نیاز به  آنان کمک […]

انواروب: جمعی از مسلمانان عضو مرکز اسلامی شهر “دونستک ” اکراین طی عیادت و بازدید از بیمارستان نظامی این شهر، مقادیری غذا و نوشیدنی به سربازان و شهرواندان زخمی تقدیم نمودند.

 

علاوه بر این، تعداد دیگری از خیرین مسلمان شهر دونستک، مقادیر زیادی کمک شامل لباس و دیگر وسایل مورد نیاز به  آنان کمک نمودند.

مرکز فرهنگی اسلامی مریم ، وابسته به زنان مسلمان اکراین نیز کمک هایی را در این راستا تقدیم نموده است.

شایان ذکر است، موسسه ها ومراکز اسلامی شهر کیف نیز کمک هایی از جمله لباس های زمستانی و ابزار گرمازا برای کوکان اهداء نموده اند.

 

منبع: شبکه الالوکة