انواروب: باشگاه اسیران فلسطین اعلام کرد که 400 کودک فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به سرمی برند. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری «وفا»، باشگاه اسیران فلسطینی دربیانیه ای به مناسبت روز جهانی کودک افزود: برای برخی از این کودکان حکم صادرشده است و برخی دیگر بدون هیچ محاکمه ای در بازداشت هستند. […]

انواروب: باشگاه اسیران فلسطین اعلام کرد که 400 کودک فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به سرمی برند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری «وفا»، باشگاه اسیران فلسطینی دربیانیه ای به مناسبت روز جهانی کودک افزود: برای برخی از این کودکان حکم صادرشده است و برخی دیگر بدون هیچ محاکمه ای در بازداشت هستند.

دراین بیانیه آمده است که تا زمان تنظیم این گزارش، برای 11 کودک حکم بازداشت اداری صادرشده است که 6 تن از آن ها دختر هستند.

باشگاه اسیران فلسطین اضافه کرد:برخی از این کودکان مورد اصابت گلوله جنگی قرارگرفته و به بیمارستانهای صهیونیستی منتقل شدند که می توان ازاین میان به قیس شجاعیه، علی الجعبه، مرح باکر و استبرق نور و جلال شراونه اشاره کرد که دو پای وی قطع شد.

در سال 2015 صدها کودک فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شدند که بیشترین شمار بازداشتی ها مربوط به ماه اکتبر گذشته بود.

شمارکودکانی که در از ابتدای اکتبر تاکنون بازداشت شده اند افزون بر700 کودک بود که بیشتر آن ها از الخلیل و قدس بودند و بسیاری از این کودکان با وثیقه مالی و یا به شرط حبس خانگی آزاد شدند.

شلیک گلوله جنگی به سوی کودکان، انتقال آن ها به مراکز بازجویی و بازداشت آن ها بدون غذا و نوشیدنی، ضرب و شتم، به کاربردن الفاظ نامناسب و توهین، تهدید و ترساندن، گرفتن اعتراف با شکنجه و نگه داری آن ها در زندان های غیرمناسب برای انسان مانند زندان ‘جفعون’ از مهمترین موارد نقض حقوق بشر درحق کودکان فلسطینی است.
چهار زندان هشارون، عوفر، مجدو و جفعون در سرزمین های اشغالی ویژه کودکان است و بازداشتگاه ‘عتصیون’ از بازداشتگاه هایی است که کودکان درآن بیشترین شکنجه و بدرفتاری دیده اند.
باشگاه اسیران فلسطینی در بیانیه خود از نهادهای بین المللی بویژه نهادهای حامی کودکان خواسته است دربرابر جنایت های رژیم صهیونیستی به صورت قاطع موضعگیری کنند و و این رژیم را برای آزادی کودکان و نوجوانان فلسطینی تحت فشارقراردهند.