انوار وب: اداره روحیات بخش آسیایی روسیه طی حکمی وجود هر گونه کتاب اسلامی به جز قرآن در مساجد را ممنوع اعلام نمود. سخنگوی این اداره گفت: قرار بر این هست که طی حکمی تمامی مساجد جهت  جمع آوری کتاب ها ی اسلامی مورد تفتیش قرار گیرد از این رو خواست تا تمامی کتاب های […]

انوار وب: اداره روحیات بخش آسیایی روسیه طی حکمی وجود هر گونه کتاب اسلامی به جز قرآن در مساجد را ممنوع اعلام نمود.

سخنگوی این اداره گفت: قرار بر این هست که طی حکمی تمامی مساجد جهت  جمع آوری کتاب ها ی اسلامی مورد تفتیش قرار گیرد از این رو خواست تا تمامی کتاب های اسلامی به غیر از قرآن از مساجد بیرون برده شوند.
 
وی در ادامه افزود: این حکم در راستای جلوگیری از وقوع اختلاف بین اداره روحیات و تشکل های اسلامی و نیز بین نیروهای پلیس و دولت صادر شده است و قرآن ها چه به صورت مترجم و یا غیر مترجم به حال خود باقی می مانند.

مفتی نفیق الله اشیروف مفتی اداره روحیات مسلمانان بخش آسیایی روسیه در مورد این حکم گفت: بزودی حکمی برای ائمه در نماز های جمعه صادر خواهد شد که مفاد آن مبتنی بر جمع آوری هر کتاب اسلامی به جز قرآن از مساجد می باشد.
منبع: الالوکه