نماز باجماعت بیست و پنج تا بیست و هفت درجه نسبت به نماز تنهایی و در خانه، ثواب بیشتری دارد. ■ در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که هفت نفر در روز قیامت زیر سایه عرش الهی قرا می گیرند که یکی از آنان “جوانی است که در عبادت […]

نماز باجماعت بیست و پنج تا بیست و هفت درجه نسبت به نماز تنهایی و در خانه، ثواب بیشتری دارد.

■ در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که هفت نفر در روز قیامت زیر سایه عرش الهی قرا می گیرند که یکی از آنان “جوانی است که در عبادت خدا رشد کرده است.”
● جوانی درّ گرانسنگی است که اگر هدر رفت، خسارت و ضرری بس عظیم کرده‌ایم.
● جوان مسلمان باید برای احقاق حق برخیزد، نه اینکه باری بر گردن دیگران باشد.
● جوانی عنصری است که جامعه به کمک آن می‌تواند پیشرفت کند.
● جوان مسلمان باید دارای تحصیلات دانشگاهی و حوزوی باشد.
● نباید هدف از تحصیل جوان مسلمان، مدرک خواهی باشد.

■ فرد دیگری که در قیامت زیر سایه عرش قرار می‌گیرد ” مردی است که قلبش وابسته به مساجد ‌باشد.”
● نماز باجماعت بیست و پنج تا بیست و هفت درجه نسبت به نماز تنهایی و در خانه، ثواب بیشتری دارد.
● تمام ضرورات و امور باید طبق برنامه نماز باشد تا نماز فوت نشود.
● بعد از اینکه به چارچوب ایمان قدم نهادیم، نماز بر ما فرض می‌شود.
● زیانکار آن کسی است که به نماز بی توجهی می‌کند.
● مهمترین امری که حضرت عمر رضی الله عنه به والیان دستور می‌داد، نماز بود.
● نماز باید در وجود مسئولین تجلی یابد.
● بنیاد ایمان بی‌نماز، سست و بی‌ریشه است.
● علامه اقبال در سرمای لندن، نماز تهجد را فوت نمی کرد.

■ گفتنی است، در مراسم نماز جمعه خیرآباد برای زلزله‌زدگان غرب کشور کمک های نقدی مردمی جمع‌آوری شد.