* صفت دیگر متقین این است که عفو و بخشش دارند. انسان با عفو، عزیز می‌شود و ذلیل نمی‌شود. لذتی که در عفو است در انتقام نیست. پیامبر ـ صل الله علیه و سلم ـ همواره می‌بخشید. ایشان در فتح مکه همه را بخشیدند. یوسف نبی برادرانش را بخشید. *خداوند را بر توفیقی که به […]

* صفت دیگر متقین این است که عفو و بخشش دارند. انسان با عفو، عزیز می‌شود و ذلیل نمی‌شود. لذتی که در عفو است در انتقام نیست. پیامبر ـ صل الله علیه و سلم ـ همواره می‌بخشید. ایشان در فتح مکه همه را بخشیدند. یوسف نبی برادرانش را بخشید.

*خداوند را بر توفیقی که به ما برای حضور در نماز جمعه بخشید، سپاسگزاریم.

*در روزهای جمعه هر چه درود بر رسول الله ـ صل الله علیه و سلم ـ فرستاده شود، به ایشان ابلاغ می‌شود.

*اگر بر راه رسول الله ـ صل الله علیه و سلم ـ حرکت کردیم، به مقصد می‌رسیم.

*بهترین نعمتِ خداوند ایمان است که با فرستادن پیامبر و کتاب به ما ارزانی داشت.

*پیامبر ـ صل الله علیه و سلم ـ قاعده‌ای را پیش روی امت گذاشتند و آن اینکه در «امور اخرت» به «بالاتر» و در «امور دنیا» به «پایین‌تر» از خود بنگرند.

*انسان در بُعد دنیوی وقتی پایین‌تر از خود را بنگرد، شکرگزاری می‌کند و چون در دین، بالاترش را نگاه کند به حالش رشک می‌بَرَد.

*صحابه ـ رضی‌الله‌عنهم ـ در امور دین از هم، پیشی می‌گرفتند. در یکی از جنگ‌ها، وقتی پیامبر ـ صل الله علیه و سلم ـ فراخوان همیاری دادند، حضرت عمر ـ رضی الله عنه ـ نصف اموالشان را آوردند، و حضرت ابوبکر ـ رضی‌الله‌عنه ـ کل مال را.

*رقابت باید در دین باشد. مثلا بگوییم چرا فلانی انفاق کرد و من نکنم، فلانی نیکوکار است و من نباشم؟

*خدا در امر نماز جمعه مسلمانان را به شتابیدن تشویق می‌کند«فاسعوا إلی ذکر الله».

*برای تشویق به امور خیر، قرآن کریم از واژه «سارعوا» و «سابقوا» یعنی بشتابید و سبقت گیرید استفاده کرده است. در حدیث نیز «بادروا» استفاده شده است.

*ما برعکس عمل می‌کنیم، یعنی در امور دنیوی سبقت می‌گیریم و در امور اخروی می‌لنگیم.

*خدا به شتافتن به بهشتی فرا می‌خواند که پهنای آن به اندازه آسمانها و زمین است.

*بهشتِ خدا آماده و مهیای پذیرش از متقین است.

*تقوا درجاتی دارد که بالاترین آن، توحید و یکتاپرستی خداست.

*پیامبر ـ صل الله علیه و سلم ـ گاهی می‌فرمود: تقوا اینجا، یعنی در دل است.

*عبدالله بن عمر ـ رضی الله عنه ـ به کعبه نگریست و گفت: چقدر مقام تو نزد خدا بلند و بالاست، ولی حرمت مؤمن بالاتر است.

* درجۀ دیگر تقوی دوری از شک و شبهه است.

* متقین کسانی هستند که در تنگدستی و دارایی انفاق می‌کنند.

* انفاق تنها با پول و سرمایۀ بزرگ نیست. حتی ملاقات برادر مسلمان با روی خوش صدقه است. دستگیری دیگران صدقه است. پس الزاما صدقه با پول نیست.

* متقین کسانی هستند که خشم خود را می‌خورند. هر کس در زندگی ناملایمات دارد. مرد آن است که خود را کنترل کند.

* پیامبر ـ صل الله علیه و سلم ـ فرمودند: کسی که خشمش را به خاطر خدا بخورد، خدا او را در انتخاب حوریان بهشتی مخیر می‌کند.

* صفت دیگر متقین این است که عفو و بخشش دارند. انسان با عفو، عزیز می‌شود و ذلیل نمی‌شود. لذتی که در عفو است در انتقام نیست. پیامبر ـ صل الله علیه و سلم ـ همواره می‌بخشید. ایشان در فتح مکه همه را بخشیدند. یوسف نبی برادرانش را بخشید.

* گناه بر شانۀ مومن مانند کوه است.

ویژگی دیگر مؤمن متقی عدم اصرار بر گناه است.